Jste tu poprvé? - Skrýt (musíte být přihlášeni)

Trendy logo designu - 2008

27. 10. 2008 v 0:00 3 Trendy logo designu - 2008

Loga, neboli obchodní značky jsou často známkou dobré úrovně firmy a každého se snaží upoutat (ať již pozitivně či negativně). Loga vidímě každý den – na dálnicích, na spotřebním zboží, na stránkách, v institucích, či dalších různách organizacích. Přečtěte si o tom, co je v tomto roce IN a dozvíte se něco o principech a technikách jakými jsou tato loga tvořeny. Odhlate jaká je budoucnost Logo designu!

Článek je přeložen a upraven se souhlasem od společnosti Logoorange
Odkaz na originální článek v angličtině zde

Loga jsou také součástí webdesignu a měli bychom jim věnovat zvláštní pozornost. V tomto článku Vás seznámím s přehledem moderních trendů roku 2008.


1. Organické 3D

Novinky poslední doby: Součástí designu log jsou 3D efekty , které „krmí“ uživatele, kteří se dožadují zcela nového a čerstvého pohledu. Dodejte těmto 3D efektům záři a eleganci a uvidíte, jak se loga s tímto prvkem dostanou na vysokou úroveň.

Vezměme si příklad. Poprvé se koukáte se na logo firmy Microsoft Silverlight (níže). Vaše oči se snaží vstřebat každý jednotlivý prvek designu a poté – následuje reakce. Jaká je? Bezdeché „WOW“? Nebo tajemné „aha“? Nechá ve Vás design tohoto loga nějaký pocit a přejete si vidět produkt, který se za tímto logem skrývá? Přesně Takové reakce chtěli tvůrci tohoto loga docílit.

// lefiath: Podle mě je to prostě nějaká splácanice, která nevyjadřuje zhola nic :)

Obecně při tvorbě loga tohoto typu začíná grafik s velice jednoduchým tvarem, který zpracuje průhledným efektem (snížením opacity, gradienty, masky atd…). Toto je samozřejmě komplikovanější proces, avšak je třeba mít na paměti, že výsledek musí vypadat tak „organicky“ jak je to jen možné.

Tento typ designu loga je vítaný, protože vystupuje ze stereotypu a říká nám, že je něčím zvláštní. Bohužel se 3D bubliny a průhledné efekty – kterých bylo použito nadmíru – stanou po čase opravdu nudnými a další stinnou stránkou je, že se díky své propracovanosti nedají zrovna dost snadno vytisknout.

Technologické organizace a obchodní organizace poskytující služby, či výrobky využívají právě tento typ logo-designu. Použitím „organického 3D“ efektu se tvůrci vyvarují chladnému a nezajímavému vzhledu, který je typický pro ostatní firemní loga působící na technologickém a tržním poli. Tento typ loga je nejen poutavý, ale také přátelský. A že světelný efekt vypadá při vhodném použití opravdu fantasticky snad nemusím zdůrazňovat!

2. Vlny

To je ono – žádné další „fajvky“(tvary nike atd…= swooshes)! Po letech prvenství byly „swooshes“ nahrazeny tzv. vlnami. Podívejte se na příklady dole. Prvek vlny je v nich rozeznatelný poměrně dobře, ne?

Nejlepší grafičtí designéři používají vlnky pro jejich větší flexibilitu a „flow“ (proud) s ostatními částmi designu. Nezáleží na tom, jestli je do designu loga zapracovaná pouhá jediná vlnka; Zaoblené tvary dodávají flexibilitu, což znamená, že uživatel má pocit pohybu a komunikace. „Vlnky“ jsou dobrá strategie k navození pocitu pohybu, přenosu, rychlosti a konektivity. Není jednoduché je použít, ale pokud již tuto techniku umíte ovládat, přinese vám své ovoce!

„Vlnky“ jsou nyní IN – nahradily spirály a ostatní křivky, které můžete vidět na logách po celém světě. Myslíte si, že se stanou novým módním trendem právě ony? Dříve se myslelo, že budou trendy „swooshes“, avšak jejich popularita přerostla v jedno velké NE a NE. A dnes se na světlo slunce dostávají vlny. Avšak bude to skutečně nový trend ? Brzy uvidíme!

3. „Web 2.0“ design?

Designéři se často potýkají s pojmem „web 2.0“ od jejich zákazníků, kteří žádají tento specifický typ loga. Ve skutečnosti termín Web 2.0 odkazuje na současné programovací technologie (Ajax, Ruby, atd). Otázkou je, zdali opravdu můžeme mluvit o novém trendu v grafickém designu – Web 2.0 designu?

Vše nasvědčuje tomu že je to otázka velice aktuální. Web 2.0 logo je nyní synonynem k logu modernímu a proto můžeme na internetu najít nezměrné množství tutoriálů, které ukazují tvorbu loga právě v tomto stylu „web 2.0“. Jakou charakteristiku vůbec mají web 2.0 loga? Mají světlé barvy, barevné úrovně, 3D efekty, zářící porvrchy a v neposlední řadě stíny a odlesky. Fonty jsou jednoduché, a většina z nich je zaoblená. V některých případech jsou odlesky, barvy a 3D efekty zapracovány i do písma!

Tyto efekty musejí být použity velmi opatrně a uvážlivě, jelikož na internetu lze najít nespočet případů, kde je vidět, že tvůrce loga použil tyto prvky k tomu, aby dobře vypadalo, ale jiným prvkům nevěnoval potřebnou pozornost a celé dílo působilo nejednotně a tudíž nepěkně.

Některé z těchto log jsou opravdu povedené. Dokáží vás upoutat i na delší dobu a dávají vám pocit technologie a dokonalosti. Ale je to skutečně web 2.0 design přímo spojený se stávající popularitou web 2.0 technologie? Je možné, že tento trend zmizí poté, co web 2.0 technologii nahradí nějaká jiná?

Dost zajímavé je že tento typ loga lze také nazvat „apple logo“. Je to spjato s rokem 1998 kdy apple poprvé představil typ tohoto loga u svého „duhového loga“ a následně „skleněného jablka“. Toto logo se záhy stalo jedním z nejslavnějších log po celém světě, a to i navzdory tomu, že naprosto vyčnívalo z davu. Tento čerstvý, inovativní, 3D technický obrázek byl velice ovlivňujícím faktorem ke vzniku tohoto stylu.

Dnes jsme zamoření 2.0 web logami,které se bohužel stávají běžnými. Budeme si muset počkat na to, abychom zjistili, zda-li si najde své místo mezi ostatními moderními trendy, či kolem nás proletí jako chvilková Mánie. Co si myslíte Vy?

4. Průhlednost

Řekněme to rovnou: Průhlednost vždy módní byla, je a bude. Designéři jí často používají pro její eleganci, kterou na běžného uživatele působí. Průhlednost umožňuje kombinaci odlišných designérských prvků a nabízí člověku unikátní pohled na něco dosud nevídaného. S pomocí průhlednosti můžete vytvořit různé perspektivy , přivodit náznak růstu, kombinování spojení a mnoho dalších…

Někteří slavní designéři jsou toho názoru, že designéři co používají průhlednost a barevné úrovně jsou nezkušení. Většina nesouhlasí. Průhlednost Vám dovoluje vytvořit jediněčné efekty, které rozhodně získají pozornost ze strany uživatele. Průhlednost dělá design jasnější a přechod mezi jedním designérským prvkem do dalšího umožnuje vytvořit zajímavé optické iluze. Podívejte se blíže na výše uvedené logo DarienLibrary. Jakým lepším prvkem byste ho vyšperkovali než za pomoci průhlednosti?

5. „Podzemní“ Typografie / Minimalistické fonty

Podívejte se na na následující loga. Viděli jste již někdy nějaká podobná?

Tyto loga mají základ v minimalistických fontech jejichž vytvoření lze dosáhnout použitím prvků jako například základními „shapes“ (tvary), kruhy atd… S touto technikou jsou spjaty především určité proporce, jednoduché tvary a bezmezná láska k minimalistis­tickému designu. Tento typ log je perfektní pro specifický druh lidí a společnosti. Naproti tomu pro konzervativní lidi je spíše matoucí.

Vyvstává otázka: Dokáže tento typ designu vytvořit kvalitní a dobré logo? Většina lidí by neváhala říci ne, zvláště pokud by se uvážily základní principy tvorby log – čitelnost a srozumitelnost. Je pravda že loga zakládající se na tzv. minimalistickém písmu neposkytují pohotové sdělení zprávy, avšak je dokázáno, že svádí uživatelovu pozornost a provokují touhu „dozvědět se“ co je na zprávě napsáno.

Ten, kdo se na takovéto logo podívá, se bude chtít okamžitě dozvědět jméno dané firmy či společnosti a pochopit význam celého textu. Kromě toho je tu ještě prvek překvapení. Uživatel vidí něco nového a velice odlišného od běžných log na webu, což ho zákonitě upoutá.

Můžeme skoro říci, že takovýto typ loga se prokazuje účinněji ve srovnání s logy, které jsou tvořeny klasickými pravidly. Toto trvzení je však předmětem diskuse. Loga založená na minimalistických fontech vyžadují dlouhotrvající zkušenost v grafickém designu a typografii; také ještě nejsou dělané pro všechny typy zákazníků. Jejich použití můžeme vidět u designu alb hudby, na různých webových stránkách zaměřených na komunity, či webových stránkách grafických designérských studií.

6. Nová duha / Barevná stupnice

Za život jsme viděli tisíce duh. Avšak pokaždé, když nějakou spatříme, se nemůžeme ubránit tupému zírání na oblohu, byť jen na okamžik.

Klasická duhově barevná škála byla široce použita v posledním desetiletí a rychle přešla v zapomnění. Fascinace této plně barevné stupnice však stále pokračuje. Dříve jsme viděli mnoho duhových barev které byly aplikovány na nespočet způsobů a dnes tomu není jinak. Většina designérů využívá průhlednosti k dosažení světelných vizuálních efektů se smíchanými barvami, díky nimž vzniknou působivé přechody z jedné barvy do druhé. Techniky jako vivid colors (křiklavé barvy), přechod z odstínů červené do modré či do celého spektra barev a převážně použití temného pozadí ke světlým barvám vede k vytvoření výjimečných log, které jsou a byly atraktivní lidskému oku navěky.

Tato loga působí dojmem propracovanosti, technologie a svěžesti. S takřka nekonečným počtem možností kombinací barev je vizuální efekt pokaždé úžasný. Zajímavé je, že přesto že představě klasické duhy již odzvonilo, zůstává její odkaz stále stejný: Nejsou zde žádné hranice – nic není nemožné.

7. Sci-Fi Fonty

V logo designu se font často používá k „podtržení“ zprávy zobrazené logem. Ale u vyloženě typografických log? V tomto zvláštním případě je výběr fontu nejdůležitějším prvkem celého designu. Mnoho těchto log by mohlo být památných. Se vzrůstajícím počtem osobních počítačů na osobu jsme svědky vzestupu nové kategorie log používající to, čemu průmysl říká Sci-Fi fonty.

Jsou tvorbou slavných designérů jako RayLarabie a Wim Crouwel, či jsou tvořeny jako projekty v typografických třídách horlivých studentů. Jejich počet se během posledních let zvětšil a stále roste.

Dávno jsou pryč doby, kdy nám naši učitelé časté používání těchto fontů nedoporučovali. Důvodem byla domněnka, že jde jen o chvilkový trend. A stal se přesný opak. Vypadá to že tento trend zapustil své kořeny již pěkně hluboko a jen tak nezmizí.

Časté používání sci-fi fontů, s rovnými hranami a jednoduchými tvary se ukázalo jako zcela nový trend tohoto roku. Na internetu lze vidět mnoho různých designérů „hrajících“ si s těmito fonty: Mění tvary, upravují staré či vytvoří zcela nové fonty v programech jako je FontLab.

Podívejme se například na Logo firmy Compaq (výše). Compaq vybral tento font při redesignu svého loga v roce 2007. Zřetelně hlásá slogan celé společnosti: „Vidíte proč o nás lidé stále mluví ?“. Zpozorovali jste, jak je zde tenhle neviditelný slogan zprostředkován ve zdánlivě nevinném tvaru písmene Q ? Vidíte tu mluvící bublinu, jež se používá v komiksech po celá staletí? Toto je příklad takovéhoto typu loga. Zprostředkovává jádro zprávy pouhým vzhledem písmen. Tady platí odvěké rčení: méně je více, nebo ne?

8. Listové prvky

Nezáleží na jaké z níže daných log se podíváte jako první. Spozorujete, že každé z nich je „okupováno“ lístkem. Listy sem a listy tam – listy všude! Sedíte a přemýšlíte proč. Může to být výsledkem společného zájmu vlády a škodlivého efektu znečištění prostředí? Je to proto že zelená je trendy ? Nebo snad lidé touží po přírodě, protože sedí celé dny ve svých kancelářích tváří v tvář počítačovým monitorům? Toť dobrá otázka.

Listy se staly synonymem kreativity, originality a nápaditého myšlení. Také je můžeme najít u společností, které vlastně s přírodnou nejsou nikterak spjaty. Klíčovým nápadem u těchto listů je to, že v nás zanechávají nějaké podprahové sdělení.

Mnoho web 2.0 stránek upřednostňuje jarní zeleň jako jejich hlavní barvu. Jen pro upřesnění, nemluvíme tu o klasickém obrázku samotného listu ale o jeho stylizaci, zvlástě pak o čtverci se zaoblenými rohy (viz obrázky). Seznamte se s moderní prezentací lístku v souladu s moderními designerskými trendy.

Tato loga jsou většinou jednoduchá a působí příjemným dojmem. Jejich další výhodou je, že jsou velice lákavá – což je pro firmy a společnosti, zabývající se prodejem, vždy dobře. Bohužel stinnou stránkou je to, že bychom se měli obávat obrovské invaze lístků do internetové sítě a jejich následnému uvadnutí do tuhého stereotypu. Na internetu se objevují tutoriály jak nějaký ten lístek udělat, avšak dle mého názoru to zvládnete sami. Myslíte si že se tento trend udrží, či v dohledné době upadne v zapomnění?

9. „Šeredná“ 80. léta

Podívejte se na design těchto log. Jaká je vaše první reakce? Převalí se přez vás a oněmíte (hrůzou)- také vás svým způsobem zmatou, nebo ne?

Tyto loga nemají pěkné tvary, stíny, zrcadlové odrazy, teplé barvy nebo ikony, které něco naznačují;Prostě vypadají jako výsledek hříčky nějakého bezduše hrajícího se tříletého děcka. Tak proč si vůbec někdo přeje takovéto logo mít?

Vysvětlení je jednoduché: Tento design je velmi odlišný a kompletně vybočuje z davu. Řadě výrobců se líbí být – zcela jiný. Avšak pokud se podíváme zpět do 80.let což bylo období podivných geometrických tvarů a neonových barev – je až s podivem, jakým způsobem tento typ log přišel a vysloužil si reputaci jako „roztomilé“.

Vnik tohoto trendu se může přirovnávat také ke comebacku módy z 80. let, vnitřního a průmyslového designu. Někteří odvážlivci tyto loga přirovnávají k moderním a futuristickým, ostatní si myslí že jsou jednoduše hnusná. Avšak nepřehánějme v kritice, jelikož je tu jeden zásadní fakt- stále se o nich až pozoruhodně moc mluví.

Přestože se mnozí shodují na tom, 80. léta na poli grafiky nepředstavovala zrovna grácii a elegeganci a lidé ji pořád kritizují, tak bychom přeci jen měli zvážit klady které tento typ loga nabízí: Za prvé, vystupuje ze stereotypu a upozorňuje na sebe, za druhé, je naprosto odlišný od všeho co jsme kdy viděli předtím a za třetí, nikdy neomrzí. Avšak skoro bychom mohli říci říci, že je strašný, divný a primitivní. Každá z barev představuje explozi energie, akci a zvuk a cokoliv co si dokážeme představit, jen ne pěkně logo. Zpráva loga je rychle a násilně sdělena a a nevyžaduje myšlení ze strany prohlížejícího. Jinými slovy, má přilákat a okouzlit no-brainy!

10. Nové Erby

Nová Erbová loga se objevila na poli grafiky až v posledních letech. Rok 2008 přišel a tadááá – Nové erby jsou jeho hlavním proudem ! S chytrou kombinací středověkého symbolu a grafickými prvky městské kultury se tyto loga odvolávají na mládí, kde se poprvé objevily. Časem si je osvojily extrémní sporty a další všudypřítomné organizace a komunity (Fotbal atd…). V této době jsou použity dobře známými grafickými designéry pro velké klienty jako například MTV atd.

Možná je to kontrast mezi novým a starým – nové a moderní fonty proti středověkým lvům, nebo starověké dekorace proti moderním předmětům.

Za těmito emblémy je hlavní metodou koláž, míchání těch pravých prvků díky kterým uhodíte hřebíček na hlavičku…A pokud se nad tím zamyslíte, není to přesně to, o čem dnes grafický design skutečně je?

Tyto loga se většině lidem líbí a myslím si, že je to dobrý směr. Jedno důležité upozornění: tato loga nejsou pro začátečníky. Designer potřebuje nejprve nasbírat nějaké zkušenosti než se do nich vrhne. Je potřeba trénovaného oka, kreativity a představivosti k tomu, aby ste dodali těmto logům na novém rozměru!

Závěr

Doufám že si z tohoto článku něco odnesete. Ať už se zde něčím inspirujete nebo ne, vězte, že vše stejně spočívá na vašich zkušenostech, provedení a na citu pro detail. Loga jsou v dnešní době velice ošemetnou záležitostí a udělat vskutku originální není nic jednoduchého. Nezbývá než popřát hodně štěstí!

Zdrojový soubor : Není k dispozici

Komentáře k článku

Nejste přihlášeni - před odesláním příspěvku vyplňte protispamovou kontrolu níže - váš komentář bude viditelný až po schválení správcem. Pro okamžité schválení se přihlašte, nebo registrujte. Registrace nezabere déle než minutu.

 • :-D
 • 8-|
 • :-/
 • 8-)
 • :-(
 • :-O
 • =(
 • =D
 • :-)
 • <3
 • ;-)

* Povinné položky

 • #3
 • lefiath
 • 22. September 2014 | 22:34
 • Skupina: Správci

Pochlub se svými výtvory na fóru: http://www.tutoriarts.cz/vb/ a dostaneš k nim (snad) relevantní hodnocení a tipy, co zlepšit.

 • #2
 • RenduleOK
 • 19. September 2014 | 22:45
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Poučné a zajímavé;-) Já jsem úplný amatér, ale protože nemůžu rukama a celkově ničím hýbat, tužka, pastelky i propiska už jsou pro mě tabu a můžu jen obouruč šoupat myší v okruhu 5 cm:-) , tak jsem si sehnala Corel Draw a kreslím jak divá... Bohužel ale nemám ani možnost navštěvovat nějaký kurz... a tak nevím, jak na tom s tou grafikou jsem. Jde hlavně o loga. Nějaká jsem už zpeněžila, ale někdy si nejsem jistá, jestli jsem mimo já nebo kupující :-) Zkrátka - potřebovala bych posoudit mé výtvory někým, kdo tomu rozumí a když tak i sem tam poradit... Můžu poprosit Vás? ;-) díky

 • #1
 • RenduleOK
 • 19. September 2014 | 22:28
 • Skupina: Neregistrovaní

Poučné a zajímavé;-) Já jsem úplný amatér, ale protože nemůžu rukama a celkově ničím hýbat, tužka, pastelky i propiska už jsou pro mě tabu a můžu jen obouruč šoupat myší v okruhu 5 cm:-) , tak jsem si sehnala Corel Draw a kreslím jak divá... Bohužel ale nemám ani možnost navštěvovat nějaký kurz... a tak nevím, jak na tom s tou grafikou jsem. Jde hlavně o loga. Nějaká jsem už zpeněžila, ale někdy si nejsem jistá, jestli jsem mimo já nebo kupující :-) Zkrátka - potřebovala bych posoudit mé výtvory někým, kdo tomu rozumí a když tak i sem tam poradit... Můžu poprosit Vás? ;-) díky

Nahoru

Autoři: Jakub Houdek, Jakub Šimůnek, Petr Široký a příležitostní sebevrazi