Jste tu poprvé? - Skrýt (musíte být přihlášeni)

9. Photoshop CS5 - Nepostradatelné zobrazovací a doplňkové nástroje

 • napsallefiath
 • sekcePhotoshop
 • kategorieZačátky
 • verze programuCS5
 • znalostiAutor předpokládá, že máte pročteny předchozí díly

17. 8. 2011 v 13:19 26 9. Photoshop CS5 - Nepostradatelné zobrazovací a doplňkové nástroje

Někdy se nevyhnete tomu, že potřebujete pracovat přesně, jako podle pravítka, nebo chcete něco změřit, a abyste nemuseli kreslit rovnou čáru 5 minut, nebo počítat rozměry od oka, má Photoshop řadu pomocných nástrojů na měření a zarovnávání, které jinak nepříjemné činnosti dělají snesitelnými.

Nepočetná skupinka nástrojů, které můžete používat za všech okolností a které se využitím poměrně liší, z větší části pochází z nabídky Zobrazení v hlavním menu. Podle mě by ale jistý celek měly tvořit ještě nástroje z nabídky Analýza a několik okem z Bloku panelů. Cílem seriálu jsou jednotlivé články jako uzavřené celky, které se navzájem prolínají, ne výpis jednotlivých částí menu, proto sem zahrnuji i nástroje, které nepracují přímo se zobrazováním.

Stejně jako u výběrů z minulého dílu se jedná o nástroje, které samy nic hmotného nevytváří, s tím rozdílem že účelem je hlavně vyměřovat, zarovnávat a usnadňovat tvorbu (aneb ti co stojí v pozadí). Název doplňkové mi přišel jako nejvhodnější, protože jimi doplňujete svojí tvorbu. Bohužel je to zároveň matoucí, takový název může vzbuzovat dojem, že jde o věci, které se do programu přidávají a nejsou součástí základní instalace. Pokud má někdo nápad, jaký vhodnější název používat, napište do komentářů - mezitím buďte bez obav, jde o standardní vybavení programu, nástroje, které buď slouží pro vyměřování, nebo ovlivňují vztahy mezi jednotlivými vrstvami a objekty.

Pokud se nechystáte vytvářet něco, co vyžaduje přesnost, mohu na 90% bezpečně prohlásit, že většinu nástrojů nabídky Zobrazení nebudete potřebovat. Pokud se tedy necítíte, můžete ji přeskočit. Zbytek ale doporučuji v žádném případě nevynechávat, zvlášť navigátor a historii. Ty vám budou k užitku bez ohledu na to, jak budete s programem pracovat.

Začneme veskrze praktickými věcmi pro každého a vyčerpáme nabídku z Bloku panelů. Navigátor nám, už podle názvu, usnadňuje orientaci v dokumentu, a historie nám dovoluje vracet se zpět, měnit co jednou bylo vykonáno, a k tomu nabízí několik šikovných maličkostí navíc.

Navigátor

V základním nastavení Photoshopu není zobrazen, aktivujete ho přes hlavní nabídku Okna -> Navigátor.

Skládá se ze samotného náhledu dokumentu a stupnice, která ukazuje přiblížení/oddálení dokumentu, a dovoluje s přibližováním/oddalováním přesně manipulovat (buď přepíšete číslo, nebo využijete posuvníku). Pomocí stupnice také sledujete, jak moc jste pomocí nástrojů jako je Lupa dokument přiblížili.

Sám navigátor používám neustále a budu ho silně propagovat - i když není v základním zobrazení, takže autoři samotní ho zřejmě nepovažují za tak důležitý. Jistě, můžete bez problémů pracovat i bez něj, věřím že se najdou i lidé, kteří ho nikdy nezapli. Dělám v Photoshopu už dlouho, nejsem jednostranně zaměřený, a troufnu si říct, že Navigátor používám skoro stejně často jako panel vrstev. Tedy neustále. Navigátor je "jen" pomůcka pro orientaci v dokumentu - zmenšené zobrazení vám dovoluje rychle se pohybovat po velkém, nebo přiblíženém dokumentu, a relativně přesně vidět, co kde je. Dá se roztahovat na výšku, takže si ho můžete přizpůsobit podle potřeby.

V nastavení panelu (neviditelná šipka a 3 čárky vpravo) máte jedinou volbu, nastavení barvy rámečku Navigátoru. Správní drsňáci preferují purpurovou. A to je vše - Navigátor je snad nejjednodušší panel v celém Photoshopu, a přesto, když si na něj zvyknete, začnete na něj spoléhat. Když pak začnete pracovat bez něj, začnete se cítit ztracení - využíváte ho tak trochu jako minimapu ve hrách - většinou i bez ní nějak najdete cestu, ale je mnohem pohodlnější se čas od času kouknout a zkontrolovat si, kde přesně jste (v tomto případě spíš jak se rychle přesunete někam jinam). To jsem trochu zromantizoval, v dokumentu se nemáte kde ztratit, narozdíl od hry (a pokud ano, jste ztracený případ), ale je extrémně pohodlné mít možnost se kdykoliv podívat.

Jinak je ovládání naprosto primitivní - pokud si dokument zvětšíte tak, že bude přesahovat pracovní plochu, náhled v navigátoru se také přizpůsobí a v ohraničené části vám ukáže, kde se přesně nacházíte. Pak můžete myší uchopit aktivní část a rychle se přesouvat, kam potřebujete - v případě větších dokumentů je to neocenitelné a extrémně pohodlné. Následující obrázek je mírně matoucí, jde o obrázek v obrázku, proto si snažte nevšímat miniatury uvnitř navigátoru, ale sledujte barevné okraje části, na které se nalézám. Na konci se oblast zvětší, protože jsem z 600% zvětšení přešel na 200%.

Uchopím, táhnu a přiblížím - vše rychle, pohodlně a jednoduše v jednom.

Panel historie

Je to trochu podvádění, ale skupina pomocných nástrojů je asi to nejlepší zařazení, které pro panel historie mohu najít. Zapínáte podobně jako navigátor přes Okna -> Historie. Doporučuji používat ve zmenšeném zobrazení (využijte znalostí z čtvrtého dílu), ve většině případů nepotřebujete mít zrovna historii pořád otevřenou, a když, tak postačí rozkliknutý detail.

Téměř každá změna, kterou v dokumentu provedete, se zde zaznamenává. Máte omezený počet kroků, které program ukládá (čím víc, tím větší paměťové nároky), a množství můžete měnit přes hlavní nastavení. Každý krok, který máte k dispozici, můžete okamžitě nahrát a vrátit se tak do předchozího stavu dokumentu (stavy historie se ukládají jako celek, neukládáte například stavy jednotlivých vrstev nebo objektů). Pokud neprovedete nějakou změnu, můžete se z předchozího stavu znovu vrátit do nejnovějšího, a pokud ano, pokračujete od stavu historie, který se teď stal nejnovějším, a přemažete si všechny, které původně následovaly, protože začínáte vytvářet alternativní historii. Zároveň můžete vždy porovnat základní podobu dokumentu ve fázi otevření (horní snímek s obrázkem, oddělený rámečkem od stavů historie). Pro základní práci vám to postačí, ale neublíží se dozvědět víc o tom, co může panel nabídnout a jak funguje.

Předně je tu významná vyjímka co se záznamu stavů týče. Program neukládá úplně vše - například posunování konkrétní vrstvy se ukládá jako jeden stav - přesunete ji 10x, ale uloží se jen jeden přesun, pokud mezi přesuny neděláte něco jiného, program to bere jako jeden stav "Přesun". To samé platí pro skrývání/odkrývání vrstev, které se také nezaznamenává.

Ve spodní části jsou 3 důležité ikony. První vám dovoluje vytvořit nový dokument ze současného stavu historie - pravděpodobně to mnoho z vás nevyužije a využití si dokážu představit spíše u odborníků, za předpokladu že chcete mít několik dokumentů s různými změnami a různými záznamy. Vytvořit nový snímek přidá extra snímek aktuální podoby dokumentu k horní základní podobě (původní snímek). Tohle je užitečné, protože se tak můžete vrátit do konkrétního stavu (ze kterého snímek vznikl) bez ohledu na to, zda jste původní stav i celou sérii vymazali. Je tak ideální dělat si snímky v průběhu vývoje a potom je používat jako milníky. Odstranit platný stav vymaže vybraný stav - tato akce nejde vrátit, používejte ji s rozmyslem. Každý stav nebo snímek má vlevo prázdné místo, které po kliknutí vyplní ikonka štětce. Jde o provázání s nástrojem štětec historie, který budeme v seriálu probírat později.

Panel má klasické špatně viditelné postranní menu, které kromě položky nastavení neobsahuje nic zvláštního nebo navíc, jen alternativy pro volby, které jsou zabudované přímo v panelu.

Nastavení vám dává několik užitečných možností - v základu máte zapnuté pouze vytvoření prvního snímku. Druhá volba vám bude vytvářet snímek při každém uložení, takže budete mít víc kontroly nad tvorbou a nebudete muset hlídat, kdy jste si snímek uložili nebo ne. Povolit nelineární historii vám umožní vybrat nějaký ze stavů, změnit ho, a zachovat další stavy, které za ním následovaly - ty by se jinak vymazaly, viz výše, ale díky nelineární historii zůstávají uchovány, a nejnovější změna (byť vychází ze staršího stavu) se normálně umístí na konec fronty. Zobrazovat dialog nový snímek vám dovolí při vytváření snímek pojmenovat. Nastavit změny viditelnosti vrstvy jako odvolatelné udělá vyjímku v případě, který je popisován výše, že panel historie nezaznamenává skrývání nebo odkrývání vrstev - s tímto nastavení už je zaznamenávat bude.

Pozor na velké množství vytvořených snímků - u rozsáhlých dokumentů může dojít k výraznému zvětšení nároků Photoshopu.

Nabídka Zobrazení - Pravítka, vodítka, mřížka,

Nebudeme detailně probírat celou sekci Zobrazení, protože první polovina menu je plná pokročilých možností a voleb, které nespadají do výuky základů programu. Proto si nejprve stručně popíšeme všechny skupiny nabídek (kromě několika prvních), a pak se detailněji zaměříme na druhou polovinu, která obsahuje zobrazovací a zpřesňující nástroje.

Úvodní obrázek nebudu opakovat, vždy když budu mluvit o konkrétní položce, najdete ji zde v části Zobrazení. Hlavních skupin je 8, a tady je máme:

 • Horních 6 položek se zabývá jen zobrazováním a patří spíše pod nastavení monitoru, a z těchto důvodů se k nim dostaneme až někdy jindy.
 • Následujících 5 položek se týká zvětšování/zmenšování. Protože už jsme si ukazovali, jak tento úkon zvládat pomocí kolečka na myši, považuji první 2 položky za překonané. Na celou obrazovku vám dokument roztáhne (tedy přiblíží) na celou pracovní plochu v případě, že je váš dokument menší, nebo naopak zmenší v případě, že máte větší dokument než vaši obrazovku - může najít využití v případě, že děláte něco, u čeho nepotřebujete být absolutně přesní, ale potřebujete vidět celý dokument - třeba kreslení. Skutečná velikost vrátí dokument na velikost 100% - vřele doporučuji v případě, že pracujete na pixel přesně (například design) a potřebujete často měnit přiblížení/oddálení a zároveň se vracet do 100% zobrazení. Velikost tisku zobrazí dokument tak, jak bude vypadat při tisku - v pozdějších dílech si řekneme víc.
 • Režim zobrazení jsme probírali v článku o pracovní ploše, jde o stejné 3 volby, které máte dostupné v horním panelu.
 • Zobrazení určuje, zda uvidíte nebo neuvidíte konkrétní pomocné nástroje, které si zvolíte - protože ve většině případů se zobrazení přímo pojí s jejich používáním (tzn. nemusíte dělat nic jiného a rovnou začnete nástroj používat), celou sekci podrobně probereme a popíšeme si nástroje, kterých se to týká.
 • Pravítka vám dovolují měřit podle okrajů dokumentu - jsou klíčová pro přesnou práci a částečně se týkají i vodítek.
 • Přitahování má řadu voleb, stejně jako Zobrazení - a i zde kromě základního nastavení volíte, které pomůcky budete moct využívat pro přitahování a zpřesnění tvorby. Slovo přitahovat je jasné, ale řada možností, které máte k dispozici, už tak jasná není. Povíme si o nich za moment.
 • Vodítka jsou samostatné linky, které slouží pro přesné umisťování vrstev - často se přitahování bude týkat právě jich.
 • Řezy se používají hlavně pro rozřezávání designů ke kódování do HTML.

Z tohoto výběru se budeme zabývat Zobrazením, Pravítky, Přitahováním a Vodítky. Vše ostatní je v tuto chvíli zbytečné, nebo už jsme o tom mluvili. Nezačneme přesně tak, jak jednotlivé části jdou po sobě v menu, ale tím jednodušším, pravítky a vodítky. (Protože například takové Zobrazení má spoustu možností, které jsou závislé na určitých situacích.)

Pravítka

Pravítka nemají žádné nastavení, pouze zapnete a vypnete pravítka po okrajích dokumentu. Photoshop si pamatuje, že jste pravítka zapnuli, a bude je zobrazovat při každém spuštění, takže vám ušetří trápení. V nastavení programu si můžete nastavit jednotky (v našem případě pravděpodobně pixely), které budou pravítka používat. Existuje ještě nástroj pravítko, narozdíl od pevných pravítek se ovládá myší a projdeme si ho na konci článku.

Vodítka, alias Vodící linky

Vodítka, ve starších verzích Vodící linky, jsou pomocné čáry, kterými můžete přesně vyznačovat konkrétní oblasti dokumentu a organizovat podle nich vrstvy. Nejčastěji se používají u designu, nebo jiných technických věcí. Pro lepší orientaci přesahují hranice dokumentu a táhnou se po celé pracovní ploše.

Nové vodítko můžete vložit buď klasicky přes menu (Zobrazit -> Nové Vodítko...). Tohle ale může být něco jako házení šipek s páskou přes oko. Z bůhvíjakého důvodu zde chybí možnost náhledu, takže pokud nevíte absolutně přesně jak daleko od okrajů (měří se shora a zleva, záporná hodnota neposune vodítko na druhou stranu dokumentu) chcete vodítko umístit (a většinou nebudete, pokud to nechcete předem měřit), často se musíte spokojit s náhodným výsledkem.

Nebo (a já preferuji tuhle metodu) vodítko vytvoříte kliknutím kamkoliv na pravítka a tažením myši dovnitř do dokumentu - pro tento způsob musíte mít zapnutá vodítka, musíte kliknout a táhnout přímo z nich, okraje dokumentu na to nejsou přizpůsobeny. Osobně je mi mnohem příjemnější myší táhnout na konkrétní místo - není to 100% přesné, ale máte jistotu že vodítko rychle dostanete blízko místa, na kterém ho chcete. (Najetí a vytvoření vodítka by mělo fungovat bez ohledu na to, jaký máte zvolený nástroj.) Tip: Pro přesné umisťování vodítek pixel po pixelu, držte při přesouvání vodítka SHIFT. Pak se budete pohybovat přesně po jednotkách pravítka - jinak se vodítka umisťují libovolně do prostoru.

Po umístění máte možnost vodítko/ka dál posouvat pomocí nástroje Přesun (najeďte kamkoliv blízko vodítka, ať v dokumentu, nebo mimo v pracovní ploše). Během přesouvání se kurzor myši změní na Dvojitou šipku, stejnou jako vidíte na obrázku výše při vkládání vodítka. Pokud nebudete mít vybraný přesun, vodítka nepůjde posouvat.

Pokud se chcete zbavit všech vodítek, vyberte prostřední položku z hlavního menu, Odstranit vodítka. Pokud chcete odebrat jen některá vodítka, musíte je po jednom uchopit myší, přetáhnout úplně mimo dokument a pak pustit. Táhněte kamkoliv úplně mimo pracovní plochu a vodítko je pryč. Vodítka se bohužel nepočítají mezi vrstvy, narozdíl od Illustrátoru, takže zde není žádný způsob, jak vybrat jen některá vodítka najedou, vaše akce se omezuji buď na jedno, nebo na vše.

Kromě přesouvání máte i možnost vodítka uzamknout, opět přes hlavní menu, poslední položkou Zamknout vodítka. Pak je nemůžete přesouvat myší - je to užitečné, protože vodítka se nacházejí technicky vzato "nad" všemi vrstvami dokumentu (jsme v 2D prostoru, takže můžeme říct, že je překrývají), a může se stát, že budete chtít nějakou vrstvu přesunout, ale omylem chytíte vodítko. Poslední důležitá vlastnost vodítek je možnost je skrýt. Jak skrývat vodítka a další nástroje si ukážeme v dalším bodu níže (položka Zobrazovat), protože se týká pomocných nástrojů obecně - vlastnosti jsou vždy stejné. Skrytá vodítka (nebo cokoliv jiného) jsou chráněna proti úpravám a program se chová, jako by neexistovala.

V nastavení Photoshopu máte možnost měnit barvu vodítek a máte i na výběr mezi přerušovanou čárou, pokud vám nevyhovuje plná čára. Jestli nemáte speciální důvod (hodně vodítek a unavené oči), doporučuji nechat zářivou a výraznou barvu.

Mřížka

Je univerzálním nástrojem, který můžete v podstatě jen skrýt, odkrýt, měnit velikost mřížek a množství buněk, na které se dělí (přes nastavení Photoshopu, CTRL + K).

Mřížku voláte buď přes hlavní menu (Zobrazení -> Zobrazovat -> Mřížka), nebo zkratkou CTRL + $.

Hlavní síla spočívá v pravidelnosti a dodatečných možnostech programu, jako přitahování vrstev. V Adobe Illustrátoru jde o velmi často využívaný nástroj, hlavně proto, že Illustrátor není bitmapový nástroj a není tam způsob, jak přesně vkládat vodítka, proto vše zachraňuje přesná mřížka. Od toho můžete odvodit, že v Photoshopu mřížka nalezne uplatnění hlavně u vektorových nástrojů, v případě, kdy pracujete s řadou objektů, které je třeba nějakým způsobem rovnat, nebo pokud u tvorby sledujete určitý vzorec. V následující pasáži o přitahování vysvětlím její cenné využití.

Zobrazovat

Položka zobrazovat ovlivňuje, které z pomocných nástrojů budete mít viditelné a které skryté. Pokud je nějaká volba zašedlá, nejsou splněny specifické podmínky, za kterých je možné zobrazení konkrétních věcí provést (většinou jde o to, že není objekt, jako třeba vodítko, vůbec umístěn, takže není co skrývat/odkrývat).

Zobrazovat netištěné je rychlý způsob, jak okamžitě skrýt/odkrýt všechny pomocné značky a nástroje, které nejsou vidět při tisku - tedy vodítka a mřížky. Zobrazovat se rozděluje a dává nám k dispozici prakticky všechny nástroje, které dnes probíráme, pojďme tedy položky projít, s hlavním důrazem na první skupinu.

 • Okraje vrstvy vykreslí hranice vybrané vrstvy modrým rámečkem (funguje i na více vrstev najednou), takže přesně vidíte kde vrstva začíná a končí. Vytažení je obdélníkové formy, nekopíruje tvar vrstvy, ale ohraničuje ji přesně až tam, kde končí, takže je možné okraje využívat pro přesné měření vrstev s nejasnými okraji (při používání štětců často vytváříte efekty, které nemají jasně viditelné okraje).
 • Okraje výběru fungují podobně, ale aplikují se na vytvořený výběr. Pokud nemáte vytvořený výběr, položka bude zašedlá.
 • Zobrazovat cílovou cestu se týká vektorových nástrojů, a popis si necháme na později, až je budeme probírat.
 • Zobrazovat mřížku a vodítka ovládá zobrazení nástrojů, které jsme si právě probrali.
 • Počítání je malý šikovný nástroj na umisťování čísel, a zde ovlivňujete jejich skrývání a odkrývání.
 • Automatická vodítka - kromě klasických, ručně ovládaných vodítek, existují ještě automatická, programem generovaná. Nejsou trvalá jako klasická, a program je vytváří při přesouvání vrstev nebo objektů. Přesouvané vrstvě se začnou nabízet vodítka podle ostatních vrstev a objektů v dokumentu, v čemž spočívá hlavní smysl a sílá automatických vodítek. Jde o zjednodušení, které vám usnadňuje jinak otravné přesné řazení vrstev stejných rozměrů (kde musíte vše přeměřovat a zblízka studovat) - automatická vodítka se orientují podle rozměrů a podle toho se přizpůsobují a ukážou vám, když je přesouvaná vrstva v rovině s jinými vrstvami, na pixel přesně. V praxi to funguje třeba takto:
 • Řezy jsou, jak už jsem několikrát zmiňoval v předchozích dílech, nástroj pro webdesignéry, a jdou mimo tento seriál.
 • Poznámky budeme probírat ke konci článku, opět ovlivňujete jen zobrazení.
 • Mřížka obrazových bodů je jakýsi unikátní nástroj, ve kterém jsem osobně nenašel zalíbení. Je to novinka verze CS5, v základním nastavení je povolená, takže si ji užijete - stačí přiblížit dokument asi tak na 600% a ukáže se vám, obtažením každého pixelu. Co je mi známo, tuto mřížku nelze nijak měnit a osobně jsem nezaznamenal užitek, pouze bolesti očí po více než deseti vteřinách, které jsem věnoval koukání do ní. Snad jen pokud opravdu potřebujete zvýraznit každý pixel.

3D nástroje jsou mimo možnosti tohoto seriálu, takže je přeskočíme. Náhled stopy a Mřížka (neplést s mřížkou, kterou jsme si popisovali výše) jsou součástí pokročilejších možností, a dojde na ně později. Položky Všechny a žádný buď zobrazí vše, nebo skryjí vše. Zobrazit volby neskrývá žádné speciální nastavení, jen si můžete vybrat u kterých pomocných nástrojů můžete ovlivńovat zobrazení (v základním nastavení všem) - smysl tohoto nastavení mi poněkud uniká.

Přitahovat na...

U konkrétních pomocných nástrojů jako jsou vodítka, mřížka, nebo i samotné vrstvy, je možné nastavit přitahování, v praxi spíše přichytávání. Jedná se o unikátní funkci, díky které některé z pomocných nástrojů opravdu září.

Pomocné nástroje jako vodítka a mřížka jsou hodně užitečné, protože vám vyznačují přesné pozice určitých bodů - proto je zapínáte a označujete, abyste měli určitá místa dokumentu vyznačená. Problémem ale může být se do vyznačených bodů vůbec trefit. Photoshop totiž zdaleka není omezen jen na vrstvy. Můžete manipulovat s výběry vrstev, různými částmi, vektorovými objekty, kotevními body a dalšími věcmi, které se chovají trochu jinak. Proto existuje přitahování, takže ať manipulujete s čímkoliv, jste schopni to naprosto přesně přichytit k vodítku nebo jiné věci, které se dá tato volba nastavit. Můžete přichytávat na jedno místo (například z dvou vodítek vytvoříte kříž, přesné místo), nebo můžete přichytávat po přímce a jet s naprostou přesností nahoru nebo dolů.

Tato volba jde zapnout jen u několika nástrojů, o to cennější ale je. Jakmile máte jasnou představu o tom, jak přitahování funguje, není třeba probírat jednotlivé položky, protože přichytávání funguje vždy stejně. Proto jsem nakonec připravil několik obrázků, kde ilustruji, jak přichytávání vrstev a objektů funguje mezi sebou. Figurují tam i některé nástroje, které jsem nezmiňoval vůbec, nebo jen slovem, protože u nich je skutečně vidět potenciál a možnosti, které máte.

Pro demonstrativní účely mám zapnutá Automatická vodítka, která vyznačují vrstvy, se kterými manipuluji. Vidíte tak přímo přímky, po kterých se pohybuji.

Při skrytí pomůcek jako vodítka a mřížka také přestane fungovat jejich přitahování. Přitahování na vrstvy možná nebudete moc využívat, protože i když jde v některých případech o úžasnou věc, ztrácíte kontrolu nad volným pohybem s vrstvami a jste nuceni se pohybovat po přímkách, které vám vyznačují jiné vrstvy. To je cena za to, že vám program dovolí přesnost, jaké byste rukou nebyli schopni dosáhnout. Příkladů by mohlo být ještě víc, zvlášť přitahování na vrstvy má hromadu možností, ale základní smysl by vám měl být jasný a o ten nyní jde v prvním případě.

Nyní byste měli mít jasnou představu o tom, jak využívat pomocné nástroje. Kdy se vám hodí přitahování, jak využívat vodítka a další věci, a pokud u něčeho tápete, není nic jednoduššího než si vyzkoušet ovládání pomocných nástrojů v praxi. Ovládání je snadné, takže byste neměli narazit na žádný problém.

Pravítko, poznámky, počítání

V poslední části článku uzavřeme doplňkové nástroje užitečnou trojicí, kterou jsem zmiňoval již dřív - tyto nástroje také existují nad obsahem dokumentu a klasickými vrstvami, a proto je řadím mezi doplňky.

Pravítko

Bratrenec nepohyblivých pravítek po okrajích dokumentů. Po vybrání (buď přes panel nástrojů, kde sousedí s kapátkem, nebo zkratku SHIFT + I několikrát) táhnete myší, abyste pravítko roztáhli tak, jak chcete. Vždy můžete mít vytvořené jen jedno, a můžete ho skrývat přepnutím na jiný nástroj, po opětovném vybrání nástroje se pravítko znovu zobrazí, a zruší se buď vytvořením dalšího, nebo přímo příkazem Zrušit v horním panelu. Pravítko postupuje vždy po jednotkách, které máte zvolené pro pravítka v nastavení programu (v našem případě většinou pixely), naprosto přesně, viz obrázek níže.

S přidrženým shiftem můžete pravítko roztahovat rovně a svisle, ale i po 45°. Již vytvořené pravítko můžete upravit kliknutím na konce a jejich tažením. Kliknutím na středovou čáru (po najetí myši na čáru se vám kurzor změní a podobá se kurzoru nástroje Přesun) a tažením myši pravítko posouváte.

Pravítko by nebylo kompletní bez důležitých údajů, které měří v horním panelu. Pro většinu z vás bude nejdůležitější údaj o šířce a výšce. Tlačítko narovnat (se kterým souvisí nastavení poměr měření) vám dovolí natočit dokument podle úhlu, ve kterém vytvoříte pravítko. To ale využijou spíš odborníci, takže to nepovažuji za něco, co je momentálně vhodné probírat. Tlačítko odstranit jsem zmiňoval výše, slouží k odstranění pravítka.

Kromě zbytku údajů, které udávají počátečního bodu pravítka (x,y), máte k dispozici ještě měření úhlů. Pravítko totiž kromě přímky o dvou bodech může tvořit úhel o třech, a k tomu slouží údaje L1 a L2 v horním panelu. Po vytvoření jednoduchého pravítka klikněte se stisknutým ALT na jeden z okrajových bodů a můžete táhnout nový dodatečný bod. (Opět funguje SHIFT pro přesný pohyb po 45°)

Jak se naučíte, nejlepší je měřit při určitém přiblížení, kdy můžete lépe odměřovat, jak přesně na pixel některé věci sedí.

Počítání

Také patří do skupiny s kapátkem (voláme přes zkratku opakované SHIFT + I, dokud na něj nenerazíte). Relativně jednoduchý nástroj na umisťování čísel do dokumentu, překvapivě s řadou možností. Osobně jsem ho nikdy nevyužil a věřím že své využití najde, ale pouze ve specializovaných případech. Zmiňuji ho tedy spíš proto, že je součástí skupiny.

Pokud potřebujete něco očíslovat, máte možnost. Jako u jiných pomocných nástrojů, jako vodítka apod., výsledkem nejsou hmotné objekty, takže to nelze využívat k popiskům obrázků, pak musíte vložit skutečná čísla pomocí textového nástroje.

Poznámky

Narozdíl od počítání si zde dokážu představit, proč by měl poznámky využít i běžný uživatel. Poslední ze skupiny s kapátkem, volá se známým způsobem. Poznámky fungují tak, jak byste očekávali - rozmístíte je v dokumentu (ve formě ikonek) a do těla každé ikonky umístíte komentář. Osobně mi vyhovoval starší způsob zobrazení, kdy se přímo zobrazovaly texty, teď v CS5 musíte kliknout na konkrétní poznámku a text se vám ukáže v okně, které se pro poznámku rozbalí. Přijde mi to mnohem komplikovanější.

Žlutě rozsvícená ikonka zobrazuje aktivní, rozbalenou poznámku.

Vytvořené poznámky můžete přesouvat, skrývat nebo mazat. Můžete je ocenit buď sami jako dokumentaci vaší práce, nebo pokud si dokument mezi sebou přesouvá víc lidí a je vhodné psát poznámky přímo do něj.

Shrnutí těch, kteří stojí v pozadí

Dobrá znalost pomocných nástrojů je pro tvorbu klíčová - narozdíl od nastavení, které neměníte (a nepoužíváte) příliš často, po pomocných nástrojích sáhnete každou chvíli. Není jich mnoho a jejich možnosti jsou snadno zapamatovatelné a široce použitelné, takže není důvod se ochuzovat jejich přehlížením. Snad jen v případě, kdy vás zajímají pouze věci, u kterých není třeba být na pixel přesný, třeba fotografie. Ale jen to chvíle, než si budete chtít vytvořit rámeček se stejnou velikostí.

Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci první části seriálu, a to si zaslouží menší taneček. Alespoň ve mě tahle písnička vždy probudí aspoň špetku energie.

Petr Široký Profil na fóru / Osobní stránky / Twitter Webdesignér povoláním, kritik přesvědčením, šašek duší, to vše zde najdete. Tutoriarts jsou poslední 3 roky můj největší osobní projekt. Kromě toho se zkouším věnovat jiným menším webovým projektům, živím se jako nezávislý webový designér a snažím se více hledět do budoucnosti, aby tyto stránky vzkvétaly.

Zdrojový soubor : Není k dispozici

Komentáře k článku

Nejste přihlášeni - před odesláním příspěvku vyplňte protispamovou kontrolu níže - váš komentář bude viditelný až po schválení správcem. Pro okamžité schválení se přihlašte, nebo registrujte. Registrace nezabere déle než minutu.

 • :-D
 • 8-|
 • :-/
 • 8-)
 • :-(
 • :-O
 • =(
 • =D
 • :-)
 • <3
 • ;-)

* Povinné položky

 • #26
 • lefiath
 • 5. August 2015 | 14:29
 • Skupina: Správci

Ahoj Lohi, plánuji, viz níže, ale musím se do toho opět dostat, mohu říct že na tom pracuji a snad brzy přibude další díl.

 • #25
 • Lohi
 • 28. May 2015 | 01:37
 • Skupina: Neregistrovaní

Opravdu parádní série! Plánuješ pokračování (po těch letech:))? Hodně bych to ocenil (a řekl bych že nejen já:)), píšeš to super - přehledně a jasně i pro nás, začátečníky:)

 • #24
 • lefiath
 • 27. January 2015 | 12:50
 • Skupina: Správci

Pokračování bude.

 • #23
 • Shazmak
 • 14. December 2014 | 19:07
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Děkuju za úžasné dílo, jednoznačně nejlepší tutoriál na PS, který jsem objevil :-) Škoda, že se nepodařilo dokončit seriál, pokračování bych uvítal klidně i v placené podobě :-)

 • #22
 • neregistrovaný
 • 22. October 2014 | 15:29
 • Skupina: Neregistrovaní

Super:) Moc moc díky za seriál. Existují někde další /placené díly? Nic podobného tak moc přínosného, pochopitelného a chytlavého jsem nikde na PS nenašel. ještě jednou moc dík.. a doufám že někde něco existuje:)

 • #21
 • mirkab
 • 8. September 2012 | 20:57
 • Skupina: Neregistrovaní

Ahoj, i já se přidávám k velkým díkům za tento seriál - hodně mi pomohl a při práci stále pomáhá, protože všechno si nepamatuju, tak se občas vracím :)
Měla bych dotaz k nabídce Zobrazení - zrovna tam totiž pravděpodobně vězí můj problém, který řeším a zrovna zde píšeš, že se touto nabídkou budeš zabývat později - sakra mám smůlu :/
Photoshop jsem si nastavila přesně podle Tvého návodu a vše ok, ale pořád mi zlobí jedna věc - pracovní plocha mi zobrazuje celou mou práci (webdesign) vybledle a text rozmazaně, ale když ji uložím do jpg, tak je vše ok - písmo pěkně ostré, grafika ve správných barvách.
Pokud se toto téma už někde v diskuzích probíralo, tak se moc omlouvám a stačí mi, když mě navedete, ať zde zbytečně neotravuju něčím, co už se někde probíralo. Moc díky!!!

 • #20
 • Bilbo
 • 3. July 2012 | 11:15
 • Skupina: Neregistrovaní

Dobrý den, prosím Vás, nainstaloval jsem si photoshop cs5 znova (do jiného pc) a jsem zmaten. Ikonky v levém panelu (štetec, oříznutí...) se rozbalí tehdy, když na ně kliknu P tlačítkem myši..... nejde to prosím Vás někde změnit na L tlačítko? Byl jsem zvyklý právě na to levé a teď najednou musím klikat pravým a to je nepraktické.... Děkuji

 • #19
 • lesop
 • 30. March 2012 | 10:25
 • Skupina: Neregistrovaní

Dnes jsem čistě náhodou objevil tento návod. Je to opravdu mistrovské dílo, které nemá obdoby. Velké díky za všechny, kterým to jistě velice pomohlo a usnadnilo práci. Smekám klobouk a přeji mnoho dalších sil do dalšího pokračování v tomto návodu. Ještě jednou velký dík.

 • #18
 • kerob
 • 30. March 2012 | 09:39
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Moc Ti děkuji za odpověď. Vím, že to je náročné a vlastně nic za to není, krom spokojených nás (lenivějších) lidí, co to chtějí mít pohromadě a jsou rádi, když to za ně někdo udělá. V každém případě bez nadsázky oceňuji jak kvalitu, tak Tvou práci. Ještě jednou díky. Kerob

 • #17
 • lefiath
 • 25. March 2012 | 12:28
 • Skupina: Správci

Problém je v čase, jsem rád že se ti líbí a že oceňuješ kvalitu, ale kvalita si žádá hodně času a ten mi narozdíl od knižních autorů vydavatelství nezaplatí, takže zbývá se obrnit trpělivostí. Ale vydrž, brzy budu zase pokračovat.

 • #16
 • kerob
 • 24. March 2012 | 19:22
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Chybí mi další díly. Ten seriál je bezvadný. V čem je problém? Mohu říct, že jsem za mnoho let prošel kde co, ale takto dobrý návod k photoshopu jsem ještě nenašel a to jsem si kupoval knihy za 500 - 800 Kč.Dejte nějak vědět, jestli se bude pokračovat. Moc bych se za to přimlouval.Kerob

 • #15
 • Lukáš234
 • 24. January 2012 | 20:32
 • Skupina: Neregistrovaní

Zdravim, děláš super věc, Taky bych rád věděl kdy budou další díly ? díky moc

 • #14
 • LordR.
 • 24. January 2012 | 15:59
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Ahoj. Pracuješ na skvělé sérii článků, hodně mi pomohla. Kdy budou další díly? Je to už přece jen několik měsíců od posledního ... Díky a hodně zdaru.

 • #13
 • lefiath
 • 13. November 2011 | 17:05
 • Skupina: Správci

Jistě, budu s tím pokračovat, jeden článek už je skoro dopsaný, ale není to příští, ale až popříští. Na následující desátý článek se teprve chystám.

 • #12
 • ondracu
 • 10. November 2011 | 22:07
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Výborná výuka. Jen se chci zeptat, jestli budeme pokračovat? ;-)

 • #11
 • create
 • 19. August 2011 | 20:12
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Chci se zeptat, jestli jsi se náhodou nepřepsal ve větě?

"...pro tento způsob musíte mít zapnutá vodítka, musíte kliknout a táhnout přímo z nich, okraje dokumentu na to nejsou přizpůsobeny..."

Jestli místo slova vodítka, nemá být pravítka, někoho by to mohlo zmást.

Jinak super tut! :)

 • #10
 • exarion
 • 18. August 2011 | 14:49
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Skvely clanek. S voditkama je docela sranda - chybi mi moznost napr. posouvat s jiz umistenym voditkem o konkretni vzdalenosti - treba posunout ho o 25px doprava apod.
Pri praci na cd bookletu jsem ted narazil na problem, ze pri 300dpi se mi voditka odmitaji zobrazovat - nevite nekdo vic?

 • #9
 • lefiath
 • 18. August 2011 | 14:37
 • Skupina: Správci

Doufal jsem, že je to jasně vidět z obrázků, ale asi bude vhodné ty zkratky doplnit ještě přímo do textu.

 • #8
 • igrenic
 • 18. August 2011 | 14:17
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Zobrazení a skrytí bočních pravítek pomocí Ctrl+R ;) hodí se. A vodítka Ctrl+; se hodí ještě víc... ale to už psal Shinoda

 • #7
 • Shinoda
 • 18. August 2011 | 13:44
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Díky za rady.. Toho přichytávání jsem si tam vůbec nevšim, protože tu nabídku tam používám jen pro elipsu a u ní to není..

 • #6
 • lefiath
 • 18. August 2011 | 13:19
 • Skupina: Správci

1) Když vybereš obdélník, v horním panelu je taková neviditelná šipka. Klikni na ní a tam najdeš nastavení přichytávat na okraje. (Nebo tak nějak.)
2) Nevím o tom, jen 10.
3) Jestli je to standardní funkce windows, mělo by to jít přenastavit v klávesových zkratkách OS, v Photoshopu to nenajdeš. (Myslím že občas se mi to taky stane, ale ALT v tomhle spojení se zoomováním apod. nepoužívám.)

 • #5
 • Shinoda
 • 18. August 2011 | 12:54
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Dobrý článek, posouvání vodítek s shiftem je mi novinkou a díky za to! ;-)
Vodítka je dobré se naučit využívat, obzvláště ve webdesignu se hodí. Zobrazit/skrýt zkratka Ctrl + ;

Měl bych pár dotazů pro zkušenější, třeba se najde někdo kdo mi poradí:
1) kde se dá nastavit, aby se při vytváření objektů (např. obdélník) nevytvářely poloprůhledné okraje. Zatím musím vždycky zapínat mřížku když to chci na pixel zarovnané (což nevytvoří poloprůhledný okraj), nebo dodatečně zarovnávat transformací.

2) Při libovolné transformaci se objekt posouvá (pomocí šipek) o cca 1/24 pixelu a s shiftem o 10 pixelů (nevíte někdo proč zrovna o 10?). Jde někde nastavit aby to bylo o 1 pixel?

3) Při použití Altu (např. u zoomování s kolečkem myši) se po puštění altu vybere hlavní nabídka photoshopu (Soubor, Úpravy, Obraz,...), což je standardní funkce windows. Jde to někde ve Photoshopu zakázat? Protože je to otravné - zazoomujete a chcete vybrat zkratkou nějaký nástroj, místo toho se vám otevře nějaká z horních nabídek.

Dík za tipy..

 • #4
 • lefiath
 • 18. August 2011 | 11:17
 • Skupina: Správci

To jsou automatická vodítka, a jsou tam popsaná.

 • #3
 • Krafil
 • 18. August 2011 | 11:07
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

pekne :) len bud som to nepostrehol, alebo neviem, ale ako sa vyuzivaju 'smart guides' a ako ich zapnem

 • #2
 • F3RD4
 • 18. August 2011 | 11:06
 • Skupina: Autoři / Redaktoři

Výborná práce :-) <3

 • #1
 • majklprofik
 • 18. August 2011 | 10:13
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Hezké, ale lefe mám ten pocit že si to zařadil do seriálu CS3 :D

Nahoru

Autoři: Jakub Houdek, Jakub Šimůnek, Petr Široký a příležitostní sebevrazi