Jste tu poprvé? - Skrýt (musíte být přihlášeni)

8. Photoshop CS5 - Výběrové nástroje

 • napsallefiath
 • sekcePhotoshop
 • kategorieZačátky
 • verze programuCS5
 • znalostiAutor předpokládá, že máte pročteny předchozí díly

20. 7. 2011 v 23:19 8 8. Photoshop CS5 - Výběrové nástroje

Výběry nám dovolují pracovat s určitou částí dokumentu. Je řada nástrojů, které nám umožní vybírat skoro cokoliv (když víte jak na to). Samy o sobě nástroje aktivně nezasahují, ale v naprosté většině případů je využíváte. Berte je jako vyměřovací nástroje pro vaše dláta a kladívka, reprezentující další nástroje.

Photoshop má celou řadu výběrových nástrojů, mezi které patří třeba Kruhový výběr, Laso (což jsou ty jednodušší), Kouzelná hůlka nebo Rozsah barev (to jsou ty komplikovanější), a pokročilé pomůcky jako Zpřesńování okrajů. Pokud jste si řádně pročetli alespoň první část předchozího článku, máte základní představu co výběrové nástroje umí, kolik jich je (s vyjímkou filtrů a 3D nástrojů jde asi o nejpočetnější skupinu samostatných nástrojů určitého typu) a teď přišel čas si vše ukázat v praxi. Pro lepší orientaci přidávám odkaz na přehled výběrových nástrojů z minula.

Výběry jsou spolu s vrstvami jeden z klíčových prvků programu - v dnešní době se čím dál častěji používají masky, ale i ty buď vycházejí z výběrů, nebo s nimi dál pracujeme a také vybíráme. Možnost vybrat část vrstvy a pracovat jen s ní je nesmírně důležitá i u naprosto základních postupů. Nebudeme probírat úplně všechny výběrové nástroje, ale většinu - i tak půjde o materiál na celý článek. Článek rozdělím na 2 části, v první budeme probírat možnosti výběru a co s vytvořeným výběrem můžete dělat, protože toho není málo. V druhé části budeme procházet nástroje od nejjednodušších po nejnáročnější.

Vytvoření prvního výběru

Základní výběrový nástroj se zve Obdélníkový - volíte ho buď zkratkou M, nebo z panelu nástrojů hned pod nástrojem Přesun.

Obdélníkový výběr

Zvoleným nástrojem najedete někam do pracovní plochy, kliknete a táhnete podle toho jak velký výběr chcete udělat. Uvolněním levého tlačítka se vytvoří výběr. Ten je charakteristický přerušovanými čarami po okrajích, kterým se lidově říká pochodující mravenci.

První věcí kterou po vytvoření výběru můžete udělat, je přesouvat ho - nepoužívejte nástroj Přesun (tím uchopíte vrstvu, ne výběr, a pak byste vykrajovali kus vybrané vrstvy - to je další způsob využití výběrů, který si necháme na později), zůstaňte v Obdélníkovém výběru - pokud najedete dovnitř výběru, změní se vám kurzor na bílou šipku s dalšími menšími ukazateli - pak můžete výběr uchopit a libovolně ho přesouvat. Nemusíte tak být naprosto přesní při vytváření výběrů, máte možnost je přesouvat, transformovat (k tomu se dostaneme za chvíli) a spojovat více výběrů do jednoho.Posouvání výběru vám bude fungovat jen v případě, že máte v horním panelu vybranou první možnost, vyplněný obdélník - o něm a využití dalších tří ikonek si hned povíme, ale musel jsem to zmínit rovnou, protože se mi samotnému stalo že jsem se divil, proč mi přesouvání nefunguje - protože jsem zapoměl, že při zvolení jiného režimu se funkce mění.

Možnosti po vytvoření výběru

2 základní zdroje pokročilých možností jsou horní panel (jako vždy) a menu, které vyvoláte pravým tlačítkem. Obojí obsahuje mnoho voleb, které se týkají i jiných nástrojů (dá se říct že jde o plošně fungující věci jako kapátko), za předpokladu že je podporují. Při přesunu výběru jsme nakousli horní panel, začneme tedy tam.

Horní panel

Horní panel se dá logicky rozdělit na ikonky, určující pravidla kombinací různých výběrů, prolnutí a vyhlazení, která upravují výběry a nejsou tak často využívána, styl, což je dost divný název pro určení rozměrů výběru, a Zpřesnit okraje, což je pokročilý nástroj, který budeme probírat ke konci článku. Zdaleka nejpoužívanější jsou 4 ikony, které určují zda (a jak) můžete kombinovat víc výběrů do jednoho. Tato možnost se přenáší prakticky u všeho, co můžete vytvářet v pracovní ploše, například i u vektorových nástrojů. Popíšu všechny 4 volby tak, jak jdou za sebou. Každá platí v případě, že k již existujícímu výběru vytváříte další.

 • Nový výběr zruší předchozí výběr a vytvoří samostatný nový výběr. Jako jediný umožňuje výběr přesouvat.
 • Přidat k výběru přidá nový výběr k již existujícímu.
 • Odečíst od výběru odebere nový výběr od již existujícího.
 • Průsečík s výběrem vytvoří výběr, který vznikne překrytím již existujícího s nově vytvářeným (zůstanou místa, na kterých se oba výběry překrývají).

Můžete využít i klávesy ALT a SHIFT - stiskněte je než začnete vytvářet druhý výběr. SHIFT přidává k výběru a ALT odebírá. Kombinací obou tlačítek používáte průsečík. Pokud si zvyknete používat zkratky, nemusíte v tomto případě do horního panelu ani chodit.

Teď přichází na řadu Prolnutí. Jedná se vlastně o zaoblení okrajů vytvářeného výběrů, ale nefunguje to jako normální zaoblené rohy, ale spíš jako kompletní deformace - ostatně na ukázce níže si můžete udělat představu sami.

Následuje Vyhlazení, které je specifické jen pro některé nástroje, například pro laso, kde používáte myš (nebo tablet) pro kreslení výběru - výsledek nemusí být moc přesný a proto existuje vyhlazení. Při výběru rozdíl nepoznáte, ale po vyplnění (k tomu se dostaneme později) vybraného místa rozdíl mezi vyhlazeným a nevyhlazeným výběrem je znát.

Styl je dostupný pouze u pevných výběrových nástrojů, kde výběr nekreslíte ručně. Pod honosným názvem se skrývá jednoduchá pomůcka pro přesné rozměry výběrů - můžete si zvolit buď pevný poměr (například rozměry stran 1:3), nebo přímo pevnou velikost přesně na pixel.

Poslední položka je Zpřesnit okraje, pokročilá volba s řadou možností, kterou si stručně popíšeme ke konci článku (protože mezi úplné základy rozhodně nepatří). Jde o sadu funkcí, které se používají na upřesnění vytvořeného výběru, obvykle specifického, jako například složité výběry postav, vlasů a jiných obtížně zachytitelných objektů.

Horní panel tak máme probraný - je dostupný u všech klasických výběrových nástrojů, není přítomen u rozsahu barev nebo jiných pokročilejších.

Menu, dostupné přes pravé tlačítko

Druhá skupina možností, jak ovlivňovat již vytvořené výběry se skrývá v dobře známém menu, které se obecně volá pravým tlačítkem a neomezuje se jen na výběr, ale plní se užitečnými pomůckami a funkcemi podle toho, co zrovna děláte. Protože jsme ale u výběrů, probereme si ty možnosti, které se objeví právě pokud máme vytvořený výběr. Nabídka zůstává u výběru stejná, ale některé možnosti nejsou k dispozici u speciálních typů vrstev. Pokud vyberete například vektorovou vrstvu, budou některé volby menu (Vyplnit, vrstva kopírováním a další) zašedlé.

Probereme si všechny položky po částech, podle toho jak jsou rozděleny na několik skupin. Tři tečky za konkrétní položkou znamenají, že bude následovat další dialogové okno s podrobnějším nastavením, pokud tečky chybí, akce se provede okamžitě. U položek, které je vhodné si přímo ukázat, přidám pod každou skupinou obrázky z praxe.

Skupina 1
 • Odznačení slouží ke zrušení výběru. Můžete také využít zkratku CTRL + D.
 • Doplněk výběru invertuje výběr - vybrané místo se vymění s nevybraným. Doplněk se často využívá v případě, že máte nějakou menší část pracovní plochy, do které nechcete zasahovat - vyberete ji a potom invertujete výběr, takže máte vybrané vše ostatní.
 • Prolnout okraje... funguje identicky jako prolnutí z horního menu.
 • Zpřesnit okraje... je stejná sada funkcí, která je dostupná z horního menu, a kterou si probereme ke konci článku.
Skupina 2
 • Uložit výběr... váš výběr uloží jako alfa kanál. Kanály budeme probírat až v dalších dílech,
 • Vytvořit pracovní cestu... z vašeho výběru udělá vektorovou cestu. Tu můžete dál převést na tvar atd. Protože vektor je křivka (není tu prostor pro poloprůhledné části jako u bitmap), vytváří se cesta s určitou tolerancí, kterou si sami vyberete. Doporučuji používat hlavně jednoduché výběry, u komplexnějších nemá cenu vytvářet cesty, mimo skutečně speciálních případů.
Skupina 3
 • Vrstva kopírováním použije vámi vytvořený výběr a zkopíruje ho do nové vrstvy, zatímco původní vrstva zůstane neporušená.
 • Vrstva vyjmutím funguje podobně, ale tentokrát vykrajujete přímo z vrstvy, takže se vám původní vrstva vlastně rozdělí do dvou, zbytku původní vrstvy a nové, vytvořené z výběru.
 • Nová vrstva... se netýká samotného výběru a funguje úplně stejně jako tlačítko v panelu vrstev, nebo zkratka CTRL + SHIFT + N.
Skupina 4
 • Libovolná transformace - tento nástroj jsme důkladně probírali v předchozích článcích, zde se liší pouze aplikací, protože transformujete jen vybranou část vrstvy.
 • Transformovat výběr nám dovolí transformovat pouze výběr - vybraná část vrstvy zůstává v pořádku a nic se s ní neděje.
Skupina 5
 • Vyplnit... - vyplní výběr obsahem, který si zvolíte - máte možnost použít konkrétní barvy, ručně vybrané, nebo vzorky. Vybrané výplni ještě můžete zvolit způsob prolnutí a krytí.
 • Vytáhnout... - obtáhne výběr rámečkem o šířce, kterou zvolíte. Rámeček má několik dalších možností umístění, režimu a krytí. V základu se neliší od stejné funkce Vytáhnout, kterou máte k dispozici ve stylech vrstvy - ta má ale víc možností a také ji můžete kdykoliv změnit, v tomto případě výběr vytáhnete jednou a další změny nejsou možné.

Osobně tyto možnosti využívám jen vzácně, protože narozdíl od stylů, které dovolují to samé (a ke kterým se brzy dostaneme), zde nemáte možnost následné úpravy a hlavně nemáte možnost náhledu předtím, než volbu dokončíte. U výplně barvou nemusí jít o takový problém, ale když děláte něco složitějších, tak to zaručeně problém bývá. TIP: Pokud je pro vás slovo vzorek v digitální grafice neznámé, jedná se o určitý grafický prvek, větší než 1 pixel (jinak by šlo o barvu), který je navržen tak, aby na sebe jednotlivé vzorky plynule navazovaly. Obvykle se využívá jako doplněk na pozadí, nebo k vylepšování detailů konkrétních vrstev.

Skupina 6
 • Poslední filtr - pokud jste na vrstvu aplikovali nějaký filtr, můžete ho přes položku použít znovu.
 • Zeslabit... je funkce, která se dá aplikovat, pokud jste výběr něčím vyplňovali. Ať přes menu, nebo nějakým nástrojem (třeba štětcem), máte teď možnost zeslabením ovlivňovat průhlednost obsahu, který jste si nově vytvořili. Je to jediný způsob, který se přímo váže k výběrům, jak upravovat výplň (viz výše, když jsem psal že tento způsob vyplňování nepoužívám kvůli nemožnosti úprav).

Vytvořené výběry můžete dál kombinovat s dalšími nástroji a využívat řadu věcí, které bohužel jdou nad rámec tohoto článku. Nezapomeňte, že výběr je vlastně jen zmenšení plátna, které využíváte. Většina klasických nástrojů tak platí a funguje dál, takže s tím jak se budete učit novým nástrojům, využijete znalostí výběrů a spojíte je s jinými nástroji.

Tím máme základní možnosti výběrů probrané, a když jim teď dostatečně rozumíme, můžeme přejít k přehledu nástrojů, které nám umožňují jejich vznik.

Jednodušší výběrové nástroje

Série základních nástrojů, nenáročných na ovládání - uplatní se v běžných situacích a pro prosté, základní úkony si s nimi bohatě vystačíte.

Obdélníkový výběr, eliptický výběr, výběr jednoho řádku, výběr jednoho sloupce

První skupinu nástrojů jsme nakousli hned na začátku, voláte zkratkou M. Nejsou zde žádná pokročilá nastavení, ta zastupuje horní menu a případně menu přes pravé tlačítko. Vše, co jsem vám ukazoval v první části, se váže na tyto nástroje a víc s nimi neuděláte.

Obdélníkový výběr

Základní výběrový nástroj. Viz popisek na začátku článku.

Eliptický výběr

Jednoduchý výběrový nástroj, funkčně identický s obdélníkovým výběrem s tím rozdílem, že zde děláte kruhy. Kliknutím a tažením vytváříte oválný výběr, pokud chcete kružnici, během tažení stiskněte a držte SHIFT. Poměr a rozměry můžete také kontrolovat přes Styl v horním panelu.

Výběr jednoho řádku

Provede výběr jednoho pixelu po celé šířce dokumentu. Užitečné například ve webdesignu.

Výběr jednoho sloupce

Stejné jako předchozí nástroj, akorát funguje vertikálně.

Laso, Mnohoúhelníkové laso, Magnetické laso

Druhá sada výběrových nástrojů, tentokrát samá lasa - mají podobné vlastnosti, ale výrazně se liší ve způsobu používání. Lasa jsou tak trochu na pomezí jednoduchých a náročnějších výběrů - mají různé možnosti a takové magnetické laso má celou řadu nastavení, ale základní laso se složitostí neliší od obdélníkového výběru, a troufám si říct, že spolu s ním patří mezi nejpoužívanější nástroje, takže lasa stále ještě řadím mezi jednodušší.

Laso

Ručně ovládaný nástroj, kterým "kreslíte" výběry, buď myší, nebo tabletem. Stejně jako u obdélníkového výběru tu není žádné nastavení a možnosti se omezují na horní panel a menu. Co si nakreslíte, resp. zachytíte, to máte. Výběr se automaticky zakončí až pustíte levé tlačítko.

Mnohoúhelníkové laso

Používá se trochu jinak než obyčejné laso, klikáním umisťujete jednotlivé body a všechny čáry jsou přímky, nemůžete je nijak pokřivit. Narozdíl od klasického lasa nemusíte celou dobu držet levé tlačítko, výběr se zakončí buď kliknutím na počáteční bod (čímž výběr dokončíte), nebo předčasně kliknutím se stisknutým CTRL, kde si program dopočítá spojení mezi posledním a prvním bodem sám.

Magnetické laso

Nejsložitější z trojice má konečně nějaké vlastní nastavení, které můžeme využívat. Funguje tak trochu jako kombinace obou předchozích - laso hledá obrysy objektů, na které se potom přitahuje, a průběžně jak táhnete (jako u normálního lasa) vytváří body (jako mnohoúhelníkové), které můžete klikáním umisťovat sami, abyste tak nástroj navedli, na co se má přichycovat. S trochou snahy se nástroji daří hledat i poměrně obtížné okraje a obrysy, viz obrázek výše. Nejde ale o mimořádně přesný nástroj, takže se nakonec stejně hodí spíš k opracování, než k jemné práci. Stejně jako u předchozího, CTRL předčasně ukončuje tažení bodů.

V horním menu nám u magnetického lasa přibyly 3 speciální položky, Šířka, Kontrast a Hustota. S ohledem na to s jakým nástrojem pracujeme jde o názvy značně matoucí. Jde o ovládání citlivosti přichycování a vytváření fixačních bodů, jak je oficiální nápověda nazývá. Šířka a kontrast mají ovlivňovat způsob, jakým program vypočítává, jak se má přichytávat na okraje. Experimentováním jsem zjistil, že vyšší hodnoty šířky mají za následek přesnější kopírování okrajů, ale pokud je okraj jemnější (tedy nemá takový kontrast, paradoxně mi to fungovalo tak, jak by měl fungovat kontrast), laso má tendenci ho přeskočit a zachytit se někde jinde. Nižší hodnoty nevytváří tak přesné obrysy, ale nástroj se snaží sledovat i méně výrazné okraje. Změny kontrastu mi nedělaly prakticky nic, takže bohužel nemohu sloužit. Hustota ovlivňuje, jak často bude laso automaticky vkládat fixační body, což funguje bez problémů.

Tipy a triky s lasem na závěr

U kteréhokoliv lasa můžete samozřejmě používat klávesové zkratky pro kombinaci výběrů (viz začátek článku), stejně tak můžete v některých případech používat zkratky během tvorby (u mnohoúhelníkového lasa můžete pomocí SHIFTu kreslit rovné přímky). V případě vkládání fixačních bodů můžete klávesou DELETE po jednom mazat body, což se hodí v případě, že jste jeden umístili špatně a potřebujete se vrátit.

Na závěr jedna finta, kterou můžete u pokročilejších typů lasa použít - během kreslení můžete kdykoliv přepínat do klasického jednoduchého lasa a kreslit s ním. Stačí kdykoliv podržet ALT a začít kreslit se stisknutým levým tlačítkem, jak jsem ukazoval výše. Dokud budete držet ALT, jste přepnuti na jednoduché laso. U magnetického lasa se po použití tohoto triku přepnete do mnohoúhelníkového lasa a jediný způsob, jak se vrátit zpátky k magnetickému je držet stisknuté CTRL (jehož puštěním se normálně ukončuje).

Náročnější výběrové nástroje

Druhá skupina čítá jak složitější a náročnější nástroje, které mají řadu možností a nastavení, tak i doplňkové jednoduché nástroje, které se ale používají jinak než jako klasické nástroje. Nebudeme je probírat přímo do hloubky (mimo vysvětlení základních možností a používání, nečekejte extra ukázky), s největší pravděpodobností se k nim buď znovu vrátíme v budoucnosti, nebo budou probrány samostatně mimo seriál.

Rychlý výběr, kouzelná hůlka

Poslední klasická skupina z panelu nástrojů se volá zkratkou W. Oba nástroje slouží k hlavně ke složitějším a větším výběrům, které by bylo příliš zdlouhavé a někdy až nemožné dělat ručně (i když mnohé skutečně přesné výběry se skoro vždy ručně dělají nebo ladí) - hlavně u fotomanipulací a různé reklamní grafiky (zkuste si vlasy obtáhnou lasem a pak budete spíše snít o oprátce). Mají různé použití a hodí se na jiné situace. Hůlka se používá klikáním, a výběr je spíše kreslící nástroj. Oba mají množství nastavení a vaše první využití asi nedopadne úplně nejlépe - je třeba získat jistou zručnost zkoušením, jaké nastavení platí na jakou situaci. (Stále probíráme základy, takže na nějaké větší demonstrace nedojde, navíc se necitím na to, probírat profesionální metody výběrů.)

Rychlý výběr

Rychlý výběr je relativní novinka, která přibyla ve verzi CS3. Funguje na principu odhadování okrajů, kdy se program snaží vypočítat, jaká místa k sobě patří a podle toho vybírá určité části, přes které kreslíte. Základní ovládání spočívá ve vybírání oblastí, kdy kreslíte levým tlačítkem, a následnému odebírání, kdy přidržíte ALT a nástroj se chová jako guma.

Nedoporučil bych tento nástroj na detailní práci s maličkostmi, protože vzniklý výběr téměř vždy vyžaduje další úpravy. Nástroj totiž nemá žádné nastavení tolerance nebo dalších možností, které má například Magnetické pero, jediné co můžete výrazně upravovat je váš štětec (ano, máte podobná nastavení, která jsou dostupná u klasických štětců) a volba Automaticky vylepšit.

Horní panel zleva doprava - první tři ikonky jsou klasické Nový výběr, Přidat k výběru, Odečíst od výběru, podobné ikonkám v klasickém horním panelu. Následuje rozbalovací nabídka s nastavením stopy, se kterou kreslíte. Zatím nebudu popisovat jednotlivá nastavení, s tím musíte počkat až budeme probírat štětce. Pro základní pochopení vám ale beztak stačí jenom si přečíst názvy. Vzorkovat všechny vrstvy určuje, zda bude nástroj vybírat jen z jedné, aktuální vrstvy, nebo všech. Tato funkce se opakuje i u jiných nástrojů. Automaticky vylepšit se pokusí udělat vaše výběry čistější. Bez zaškrtnutí jsou výběry dost neuspořádané a divoké, vylepšování je mírně přestavuje a obvykle s dobrým výsledkem. Pokud se ale chcete spolehnout na to, že dostanete přesně to co jste si vybrali, ponechte vylepšování vypnuté.

Zpřesnění okrajů s rychlým výběrem spolupracuje asi nejvíc, spolu s novými možnostmi, které tento nástroj dostal, jde o silnou dvojici. Rychlým výběrem označíte určitou oblast a přes zpřesnění ji vylepšíte, nebo i úplně přestavíte. I když by se to z ukázky nezdálo, dají se tak dobře vybírat i vlasy a jiné těžko oddělitelné objekty (ale jen za spolupráce se zpřesněním).

Kouzelná hůlka

Šikovný nástroj, který se na jednoduché výběry (odděluji tak například ikonky nástrojů, použité v tomto díle, jedním kliknutím z pozadí) hodí jako nic jiného. Dokud nemáte složitější objekty, ale například poměrně jednoduché, pravidelné tvary, vsadil bych vše na hůlku. Protože se s ní na rozdíl od rychlého výběru nekreslí, ale kliká (výběry se však také dají přičítat/odečítat), a nemáte tak možnost ovlivnit přesný výběr tahem myši, máte k dispozici nastavení tolerance a další věci v horním panelu. Na základě kliknutí na určitý bod se k němu vybírá jeho okolí podle toho, jak je nástroj nastavený (hlavně co se tolerance týče).

Výsledek nebývá perfektní ani se sebelepším nastavením (viz ukázka výše, ovšem perfektní výběr i u jednoduchých ikonek z bílé do černé není úplně triviální), ale u nástroje, který funguje na několik kliknutí (a x pokusů s pozměněným nastavením) nemůžete očekávat zázraky. Zde opět nastupuje zpřesnění okrajů, které už se třese, až na něj přijde ve výkladu řada, ale ještě chvíli bude muset počkat.

Horní panel nám dává tyto možnosti: Klasické přidávání/odebírání výběrů, Tolerance, o které jsem už mluvil. Nižší číslo znamená, že se nástroj bude snažit vybírat jen oblasti, které jsou velmi blízké barvě, na kterou kliknete. Čím vyšší číslo, tím větší prostor se vybere, a tím méně přesný výběr bude, protože se začnou vybírat i barvy, které jsou výrazně jiné než základní. Jdou nastavit hodnoty od 0-255, což odpovídá RGB paletě. Vyhlazení je shodné s vyhlazením rychlého výběru, v tomto případě je podle mě vhodnější spíš zapnuté než vypnuté, kvůli nemožnosti přímé kontroly výběru - je lepší pak výsledek automaticky vyhlazovat, protože pokud použijete výrazně odlišné pozadí od původního, uvidíte v okrajích nepěkné zuby od nevyhlazeného výběru. Sousedící vám při zapnutí omezí výběr míst pouze na ty, které nejsou od zákadního bodu nijak oddělena výrazně rozdílnými odstíny. Pokud volbu vypnete, nástroj vybere všechna místa, která se základu blíží (v rámci nastavené tolerance) bez ohledu na to, zda s ním sousedí a kde ve vrstvě jsou umístěné.

Zbylé volby Vzorkování všech vrstev a zpřesnění jsou identické. Nezapomeňte, při používání raději volte jednoduché objekty (kterých ale může být mnoho na velké ploše, v tom je síla nástroje). Tohle není dobrý prostředek k získání komplikovaných a přesných výběrů.

Doplňkové způsoby vytváření výběrů

Kromě skutečných "velkých nástrojů" existují i další, specifické, méně využívané, nebo takové, které se prostě zaměřením jinam nehodí. Poslední 3 pomůcky/nástroje/způsoby pro tvorbu výběrů jsou Rozsah barev, který funguje přes dialog a vytváří velmi jemné výběry, Zpřesnění okrajů, což je nástroj pro práci s vytvořenými výběry, a Načíst výběr, jednoduchá funkce pro načtení vybrané vrstvy jako výběru.

Rozsah barev

Velmi specifický nástroj, unikátní pro výběr podle barev. Nefunguje jako kouzelná hůlka - vybíráte určitou barvu nebo rozsah barev, který jste si nastavili neurčitostí, a výsledné výběry jsou velmi jemné, což může být skvělé v případě postprodukce, ale problém, pokud potřebujete něco souvisle vybrat a maskovat - s tímto nástrojem není jednoduché vybrat přesné okraje. Vytvořené výběry se sčítají, takže můžete tento nástroj použít několikrát a vše spojit. Nástroj vybíráte z hlavního menu Výběr -> Rozsah barev.

Dialog vypadá na první pohled trochu komplikovaně. Rozhodl jsem se že vyberu určitou část obrázku - protože vybírám hodně komplikovaný a náročný obrázek, výběr co vytvořím není zrovna ideální, protože určitě nejde o typ obrázku, na který by se nástroj měl používat. (Konkrétní ukázky a práce s nástrojem patří do samostatného článku.) Základem je volba neurčitosti, kdy si vyberete, jak moc odlišné barvy od základní se budou vybírat. Rozsah můžete použít pouze, pokud zaškrtnete lokalizovaná seskupení, což určuje, jak vzdálené body od základního se budou vybírat. Ovlivňujete tak tedy nejen barevný rozdíl, ale také rozdíl vzdálenosti - hodí se to v případě, že máte 2 skupiny podobných barev, ale jedna je dál a nechcete ji vybrat. Přepínání mezi výběrem a obrazem dělá přesně to, přepínáte náhled v dialogovém okně. Náhled výběru určuje, zda uvidíte, jak bude vypadat výběr přímo v dokumentu, v plné velikosti - můžete ponechat žádný jako já na ukázkovém obrázku, ale pravděpodobně zvolíte jednu z metod, které jsou dostupné dále.

Nechci příliš zabíhat do detailů, protože jsme stále na začátku seriálu, takže se omezím na to, že světlé části znamenají místa, která se vyberou, a tmavé naopak ty, které výběr mine. Kromě konkrétních barev (první nabídka) můžete vybírat i specifické barvy, v sloupci vpravo pod tlačítky máte možnost výběr během vytváření kombinovat, jde o klasické přidávání/odebírání jako znáte z horního panelu, a můžete i použít zkratky SHIFT nebo ALT. Ukázka níže je pokračování výběru, rozhodl jsem se že vyberu části obrázku a pak je použiju jako masku, abych určité části barevně "vylepšil" (alespoň podle mého zvráceného vkusu).

Veškerá místa, který byla bílá, jsou nyní zvýrazněna a přebarvena. Díky jemnosti výběru vše vypadá přirozeně a zapadá do sebe - což je podle mě nejlepší příklad využití, u podobných úprav, kdy jednoduché ruční gumování a jiné praktiky nestačí.

Zpřesnění okrajů

Ultimátní pomocník na úpravu vytvořených výběrů (oproti ostatním nástrojům výběry nevytváří, ale pracuje s nimi) - po vytvoření výběru máte v horním panelu přístupnou volbu úplně vpravo. Vyvolá se následující dialog:

Zpřesnění okrajů můžete využívat jak pasivně, což znamená využívat jen možnosti dialogu a posouvat jednotlivé volby podle toho, jak vám vyhovují, nebo aktivně, když použijete Zpřesnit poloměr a začnete kreslením (narozdíl od rychlého výběru nemáte možnosti upravovat stopu, ale můžete přidávat a odebírat pomocí zkratek jako normálně) upravovat oblast, na kterou se má aplikovat zpřesnění.

Zpřesnění má smysl používat hlavně u složitých výběrů, protože jeho možnosti jsou dělané právě na to, abyste ušetřily čas, který byste jinak věnovali ruční úpravě. V tomto článku nemám dispozice na pořádnou demonstraci, ale rozhodně se dočkáte samostatného tutoriálu právě na rychlý výběr a zpřesnění, kdy budeme dělat výběr vlasů. Kromě popisu možností níže vám ukážu alespoň jednoduchý příklad.

Režim zobrazení

Zde máte možnost měnit způsob, jakým se zobrazuje výběr - je jich 7 a každý má své přednosti a unikátní způsob zobrazení. Můžete si zobrazit třeba jen samotný výběr, nebo nechat jemně překrýt oblasti, které vybrané nejsou, vše se vám zobrazí v reálném čase a můžete to kdykoliv změnit. Zobrazit poloměr ukáže hranice, kde dochází ke zpřesnění výběru. Zobrazit původní zase původní výběr předtím, než jste ho začali upravovat.

Zjišťování okraje

Tato část pomáhá přesněji určovat okraje oblastí zpřesnění - Inteligentní poloměr se trochu podobá vyhlazení, kde se nástroj pokouší vytvořit rovnoměrný okraj. Pokud už okraj rovnoměrný je, nebo chcete mít plnou kontrolu, nechte volbu vypnutou. Samotný Poloměr určuje, zda budou okraje oblasti zpřesnění (tedy ne samotného výběru, viz obrázek níže) ostré, nebo měkké - nízká hodnota dává ostré okraje, vysoká jemnější a rozsáhlejší. Na obrázku níže demonstruji výběr vlasů a využítí poloměru, když jej zobrazím hodnotou ve skupině výše (mám už hotovo, ukázka se hodí pro demonstraci poloměru). Aplikuji tak odebírání pozadí na větší prostor a zabírám vlasy jako celek.

Nastavit okraj

Série nastavení pro zpřesňování okrajů výběru (narozdíl od poloměru zde ovlivňujete skutečný výběr, který se vytváří). Všechny položky mají jasný a pochopitelný název, a jejich detailnější demonstraci si necháme na samostatný článek.

Výstup

První položka Očistění od barev se pokusí odstranit přebytky původních barev pozadí (toho jsme se zbavili), které zůstaly na vybraných částech. V tomto případě mám ženu na modrém pozadí, a po odstranění pozadí zůstaly stopy barvy na vlasech. Po zapnutí máte možnost volbou Míra ovlivnit, kolik barvy odstraníte. Výstup vám dává možnost, jak daný výběr rovnou uložit. Můžete si buď nechat vytvořit klasický výběr, udělat z něj masku atd.

Z příkladu vidíte, že rychlý výběr vlasů z jednoduchého pozadí je přesně ten případ, kdy chcete použít nejprve Rychlý výběr, a potom Zpřesnění okrajů. Jak jsem slíbil, přijde samostatný článek, takže všichni, které zajímá jak se tato výběrová sada používá v praxi, se dočkají.

Načíst výběr

Poslední prostou, ale velmi užitečnou metodou výběru je výběr vrstvy přes panel vrstev. V panelu vrstev kliknete na libovolnou vrstvu se stisknutým CTRL (kurzor se vám změní na ručičku s malým výběrem). Funguje to na všechny typy vrstev, i na masky. Jde o rychlejší variantu metody, kterou jinak můžete použít v menu (přes pravé tlačítko), pokud máte vybranou nějakou vrstvu a nemáte umístěný výběr. Najdete ji pod stejným názvem.

Můžete vybírat i text.

Tím máme všechny důležité výběrové nástroje za sebou. Závěrem si povíme něco málo o nástrojích, které s výběry dále spolupracují, nebo k nim mají velmi blízko. O všech se budeme učit v budoucích dílech.

Další nástroje, které pracují s výběry

Jedná se jen o stručný úvod - všechny zmíněné nástroje budou mít vlastní články, ve kterých se bude na výběry odkazovat.

Masky

Přirozená evoluce z výběrů - zatímco výběr musíte zrušit, abyste mohli pohodlně používat jiné nástroje a výběr se vám do toho nepletl, masky jsou po vytvoření trvalé a používají se jak na vrstvy, tak i na skupiny vrstev najednou. Narozdíl do výběrů můžete do masek kreslit nástroji jako štětec, což vám poskytuje ještě větší pohodlí a možnosti.

Kanály

Skládají se ze základních 3 barevných kanálů RGB, a dále alfa kanálů, což jsou vámi ručně vytvořené výběry - ukládání výběrů jsme si ukazovali v první polovině, a toto je místo, kde uložené výběry končí. Kanály nabízí mnoho pokročilých možností a způsobů, jak vytvářet složité výběry, a podrobně je probereme v některém z dalších článků.

Vektorové nástroje

Vektorové nástroje jsou svého druhu výběrové nástroje, protože i taková vektorová cesta se dá považovat za výběr, a dá se aplikovat i na rastrované vrstvy.

Pero

Unikátní vlastnosti pero předurčují být zdatným pomocníkem při tvorbě ostrých, ale ne hrubých výběrů. Nástroj budeme probírat v samostatném článku, zatím si můžete představit, že funguje tak trochu jako mnohoúhelníkové laso, ale máte možnost natáčet a kroutit křivky mezi jednotlivými body jak chcete.

Shrnutí výběrů

Měli bychom mít dobrý přehled o tom, jak se výběry využívají a dále upravují, zvládáme jednodušší nástroje bez problémů, a u složitějších jsme si vědomi základních možností a toho, že komplikované věci je lepší se učit později, až nabereme víc znalostí a zkušeností.

Další díl je za námi, zasloužíme si písničku, mám chuť na něco klasického. (Ne, nikdy jsem žádnou Final Fantasy hru nehrál a zatím na tom nehodlám nic měnit.)

Petr Široký Profil na fóru / Osobní stránky / Twitter Webdesignér povoláním, kritik přesvědčením, šašek duší, to vše zde najdete. Tutoriarts jsou poslední 3 roky můj největší osobní projekt. Kromě toho se zkouším věnovat jiným menším webovým projektům, živím se jako nezávislý webový designér a snažím se více hledět do budoucnosti, aby tyto stránky vzkvétaly.

Zdrojový soubor : Není k dispozici

Komentáře k článku

Nejste přihlášeni - před odesláním příspěvku vyplňte protispamovou kontrolu níže - váš komentář bude viditelný až po schválení správcem. Pro okamžité schválení se přihlašte, nebo registrujte. Registrace nezabere déle než minutu.

 • :-D
 • 8-|
 • :-/
 • 8-)
 • :-(
 • :-O
 • =(
 • =D
 • :-)
 • <3
 • ;-)

* Povinné položky

 • #8
 • Ivosisko
 • 26. December 2011 | 01:27
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Ahoj, pěkně zpracovaný a dost obsáhlý článek - prostě fajn jsem si početl. A protože již pár dnů zápasím s výběry vlasů (klient chtěl původně portréty na bílém pozadí a nyní mě ukecává na změnu a blondýny mě dost trápí ;-) ), byl bych proto rád, kdyby se zde dalo uvést více podrobností o využítí Refine Edge v praxi a zejména o zpřesňování okrajů...
Díky, Ivo.

 • #7
 • Irenicus
 • 5. August 2011 | 22:55
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Juchů, konečně vím jak na ty okraje ! Díky za pěkný článek a mnoho nových informací !!! <3 :-)

 • #6
 • Shinoda
 • 23. July 2011 | 17:44
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Magic-ky jsou celkem povedená (karetní) hra, dokonce se nad tím musí někdy i dost přemýšlet (hlavně ve 4-hře a pořádně znát karty, min. spoluhráčove).. Každá karta má vlastní ilustraci, která je označena jménem autora (je jich hrozně moc a většina z nich je krásných). Pokud je tu někdo steamař, může si to vyzkoušet na steamu, ale karty jsou karty.

btw: dobrý článek, nejvíc mě zajímá to zpřesnění, bude to už příští článek? Nebo až někdy později?.. ;-)

 • #5
 • lefiath
 • 23. July 2011 | 15:38
 • Skupina: Správci

Já? Ani omylem - jde o ilustrace ke karetní hře Magic the Gathering.

 • #4
 • Rendy
 • 23. July 2011 | 14:08
 • Skupina: Neregistrovaní

Lefiathe, ty kreslené obrázky (například ta "žena" v ohni) si dělal ty, nebo pochází odjinud? Jsou totiž naprosto perfektní a já se do nich asi zamiloval... <3

 • #3
 • misino
 • 22. July 2011 | 07:49
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

veľmi užitočné a pekne spracované :)

osobne som sa asi nič nové nedozvedel ale je to jeden z najlepších ak nie najlepší článok o výberových nástrojoch photoshopu. Hlavne pekne ukazuje rozmanitosť PhotoShopua ľudia, kombináciou týchto všetkých vecí dokážete pre vás doteraz možno nemožné veci :)

neviem nečítal som to celé ale k tým vlasom by som rád dodal že ak máte slabší kontrast s pozadím nefunguje to takto dokonale a či chcete alebo nie budete musieť ešte použiť staršie metódy ktoré boli známe pred CS5 ako napr uprava levels atd.


ešte raz ... velmi pekný článok

 • #2
 • nightm4re
 • 21. July 2011 | 20:41
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Zatím jsem to spíše prolítnul, ale vypadá to velmi zajímavě a užitečně, takže to v nejbližší době vyzkouším. Výběr vlasů bývá vždycky otrava, tak třeba mi tohle pomůže :)

 • #1
 • exarion
 • 21. July 2011 | 20:16
 • Skupina: Registrovaní Uživatelé

Super clanek!
S nastrojem Zpresnit okraje jsem se uz taky pokousel vybirat vlasy a nejak se to ne vzdycky vydari... takze nastoupi spis masky...
O rychlem vyberu jsem ani nevedel, donedavna jsem delal jeste na CS2... urcite zkusim.
Diky

Nahoru

Autoři: Jakub Houdek, Jakub Šimůnek, Petr Široký a příležitostní sebevrazi