Jste tu poprvé? - Skrýt (musíte být přihlášeni)

Základy v Photoshopu CS3 - Zkratky

 • napsalskylooks
 • sekcePhotoshop
 • kategorieZačátky
 • verze programuCS2
 • znalostiAutor předpokládá, že máte pročteny předchozí díly

17. 9. 2008 v 0:00 0 Základy v Photoshopu CS3 - Zkratky

Zkratky jsou nedílnou součástí dobré znalosti Photoshopu. Jste-li začátečník nebo ostřílený profesionál, to zde nehraje sebemenší roli – znalost zkratek potřebují všichni ! Pokud se s nimi naučíte pracovat, ušetříte si tím spoustu času a čas jsou peníze no ne? Všechny zkratky se naučit nelze, avšak některé bychom si zapamatovat měli. Tyto a mnoho dalších naleznete v tomto užitečném tutoriálu. Vstupte, chcete-li vědět více !

Klávesové zkratky jsou zkratky, které slouží k rychlému vyvolání nějakého příkazu. Nejenže mohou zvýšit efektivitu a rychlost vaší práce, ale také mohou v některých případech dokonce vykonat příkaz, který v dané situaci není k dispozici (např. Zoomování zatímco máte otevřené dialogové okno).

Jedna ze silných stránek Photoshopu je nezměrné množštví použití klávesových zkratek.V tomto tutoriálu bych vás chtěl seznámit s těmi nejdůležitějšími zkratkami počínaje těmi nejfrekventova­nějšími, až po ty, na kterých tkví vrstvy prachu (prachlayers). Uživatel znalý těch nejzákladnějších zkratek je schopen pracovat mnohem rychleji. Photoshop nabízí nesmírné množství zkratek a naučit se je všechny nelze. Kompletní seznam zkratek můžete najít ve svém photoshopu: Photoshop->Help->Photoshop help (F1) (viz. obrázek níže).
Jak si vytvořit vlastní zkratku (verze CS a CS2)

Na to aby jste si udělali vlastní zkratku, jděte do menu Edit a vyberte Keyboard shortcuts (Alt+shift+ctrl+K). Otevře se vám okno Klávesových zkratek které slouží jako jejich editor a obsahuje všechny příkazy, které s nimi mají něco společného.

Ke změně/vytvoření klávesových zkratek musíte nejprve vytvořit novou sadu kl. zkratek kliknutím na New Keyboard set button (ikonu k tomuto účelu se nachází nalevo hned vedle „koše zkratek“). Poté budete tázáni na pojmenování a uložení vaší kl. zkratek. Pokud jste vybrali kombinaci, která se již používá, program vás upozorní. Nyní vyberte v záhlaví menu, na kterém stojí: Shortcuts for. Toto vám dovolí podívat se na všechny zkratky photoshopu stejně jako zkratky pro aplikace, menu palety a nástroje.

Poté co jste vybrali jednu možnost z patičkového menu, můžete prohledat obsah k určení příkazu a zkratky, kterou jste chtěli změnit. Příkazy které mají již nějakou zkratku budou označeny v menu. Můžete je změnit tak, že si jednu z nich vyberete, kliknete na ní a napíšete vaší vlastní a novou zkratku, kterou následně potvrdíte kliknutím na tlačítko Accept na pravé straně dialogového okna.

K vytvoření zcela nové zkratky klikněte na prázdný prostor vedle příkazového menu a napište zkratku, kterou chcete používat. K uložení klikněte na tlačítko Add Shortcut.

Nejtěžší částí je zde najít klávesovou kombinaci, která ještě není nadefinována.

lefiathova vsuvka: Nemusíte se vůbec obtěžovat vytvořením nové sady a můžete se hned vrhnout na úpravu výchozího nastavení. Jediným problémem je, že se vám toto nastavení neuloží a pokud si poté opět obnovíte základní nastavení (jednoduchým vybráním v menu), budete muset upravovat znovu.

Jak odebrat zkratku

Vyberte opět Edit->Keyboard Shortcuts. V nastavovacím okně vyberte zkratku kterou chcete odstranit a následně ji smažte kliknutím na ikonu Delete (či Delete Shortcut) a OK k zavření dialogového okna.

Uložte, vytiskněte a naučte se je

Není na škodu, pokud si své, či všechny základní zkratky vytisknete. K vytisknutí jděte do menu Edit → Keyboard Shortcuts a poté klikněte na Summarize. Photoshop poté zkratky uloží do html dokumentu, který může být otevřen v kterémkoliv textovém editoru nebo webovém prohlížeči. Předpokládám, že poté již s tisknutím nebudete mít problémy ;). Sladké, že ?

Zkratky ve starších verzích Photoshopu (6,7) Přestože tvoření vlastních zkratek je výhradou pouze posledních verzí Photoshopu, nezoufejte. Ve starších verzích má mnoho příkazů své vlastní zkratky již zabudovány v programu. K tomu, abyste se je naučili, musíte jít do již zmíněného Helpcentra, kde se můžete podívat na Photoshop Help pages.

V Photoshopu 7 nebo Photoshopu nížší verze můžete najít klávesové zkratky a příkazy také v Tabulce pomocného menu Help. Poté co si stránky se zkratkami spustíte ve webovém prohlížeči, tak si je také můžete vytisknout.

Klávesové zkratky ve formátu PDF

Expert na Photoshop Trevor Morris velice přehledně srovnal zkratky dle jednotlivých verzí do jednoduchých tabulek, kde jsou rozděleny dle funkce.

Adobe Photoshop 5
Adobe Photoshop 6
Adobe Photoshop 7
Adobe Photoshop CS
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS3

Zkratka sem, zkratka tam

Nebudu vám zde vštěpovat myšlenku toho, aby jste se naučili všechny možné zkratky od A až po Z z jednoduchých důvodů:

 1. Vcelku rychle byste jich měli plné zuby
 2. Nakonec byste si nepamatovali ani jednu

Místo toho poradím, abyste si nejdříve uvědomili, v jaké oblasti grafiky se pohybujete a následně přišli na zkratky, které používáte nejčastěji (Zkratka pro znovuaplikování Filtru vám bude k ničemu pokud s filtry prostě nepracujete, či zkratku pro vzhled stránky nepoužijete, pokud se něvěnujete webdesignu atd…). Avšak jsou tu některé jednoduché základní zkratky, které budete používat tak jako tak.

Nyní vám vypíši zkratky, u kterých si myslím, že znát je je velmi užitečné a urychlí vám spoustu času. Vycházím z vlastních zkušeností. Tyto zkratky používám prakticky neustále, při každém zapnutí Photoshopu. Po dvou letech práce s Photoshopem využívám v oblasti zkratek které se týkají Vrstev zejména tyto:

Ctrl+Shift+N Nová vrstva
Vtrl+J Duplikace vrstvy
Ctrl+T Transformace

Dále hojně využívám zkratek, týkajících se Obrazu :

Ctrl+L Úrovně/Levels*
Ctrl+B Vyvážení barev/Color balance
Ctrl+U Sytost&satura­ce/Hue&Satura­tion

lefiathova vsuvka: Tyto zkratky ovládají neměnné úpravy obrazu, tedy pokud ony efekty pro obraz použijete, již je nemůžete nijak upravovat, proto doporučuji si raději ony zkratky namapovat na sety „Nová vrstva úprav“ a „Nová vrstva úrovně“ (sety najdete mezi zkratkami v nabídce Vrstva), které obsahují úrovně, úpravy barev a vše, co můžete udělat zmíněnými zkratka, ovšem vkládají tyto úpravy jako vrstvy, se kterými poté můžete manipulovat. Vhodné pro pokročilé uživatele Photoshopu.

Při práci se Souborem používám nejvíce tyto (dle mého názoru nezbytné zkratky):

Ctrl+Shift+Z Krok dozadu v Historii Akcí
Ctrl+Alt+Z Krok dopředu v Historii Akcí
Ctrl+I Invertuje barvy vrstvy
Ctrl+S Uložení – jelikož znám ten hořkohořký pocit z toho když něco děláte pár hodin a potom vám Photoshop klekne a Vy si v této temné minutě uvědomíte že jste váš nejpodařenější výtvor zapoměli uložit, doporučuji tuto zkratku užívat co nejvíce, zvláště pokud chcete předejít mírnému infarktu, či selhání kardiovaskulárního systému
X Prohození Barev -Tuto jednoduchou zkratku občas přece jenom použiji

selektivního výběru se hodí znát především:

Ctrl+A Vybere vše
Ctrl+D Zruší výběr

Co se týče Zobrazovacího menu, tak bych jako užitečnou zkratku zmínil hlavně:

Ctrl+R Zobrazí pravítka po stranách dokumentu
F Přepíná zobrazovací módy (vhodné pro práci s větším rozlišením)

Filtrů je samozřejmostí znát:

Ctrl+F Použití posledního aplikovaného Filtru

Zatímco při práci s nástroji je to velice individuální. Já osobně zkratky pro nástroje téměř nepoužívám a přepínám mezi nimi manuálně:

lefiathova vsuvka: Já naopak zkratky pro nástroje používám velmi často a podle mě to skutečně hodně šetří čas, hlavně protože je to jednoduché a jde jenom o jednotlivá písmena. V případě, že potřebuji rychle měnit 5 různých nástrojů jde o mnohem lepší volbu, než pořád zuřivě jezdit myší. Jenom je třeba si na to chvilku zvykat, když se to budete učit, tak zjistíte, že není tak lehké se zbavit zvyku najet myší :)

Dále je důležité znát Modifikátory, například pokud chcete vybrat přesný kruh, tak je třeba stisku klávesy Shift. Té samé klávesy je zapotřeba i pro tvorbu vertikálně či horizontálně rovných čar.

Přehled Zkratek

Výše uvedené zkratky sám používám a jejich užívání výrazně doporučuji. Pokud by jste se chtěli podívat, či zapamatovat nějaké podrobnější zkratky, přichystal jsem Vám tu členitější, podrobnější, avšak složitější seznam.

Soubor/File Menu

Nejprve tu máme zkratky nejzákladnější a nejdůležitější. Pokud se je naučíte, tak rozhodně nebudete litovat, jelikož vám ušetří spoustu času při každé práci s Photoshopem.

Klávesová zkratka Význam
X Prohodí barvu pozadí s barvou v popředí ve sloupci nástrojů
Caps Lock Změní kurzor štětce na kurzor křížku (pro větší přesnost)
Tab Skryje/odkryje panel nástrojů
Shift Držení shiftu během tahu štětcem/tužkou má za následek horizontálně/ver­tikálně rovné tahy (násobky 45°)
Ctrl+mezerník Zvětší zobrazenou plochu (lupa +)
Ctrl+Alt+mezerník Zmenší zobrazenou plochu(lupa -)
Mezerník – přidržte Použití nástroje Hand tool (pro posunutí v dokumentu)
Ctrl+- Zmenší zobrazenou plochu
Ctrl++ Zvětší zobrazenou plochu
Ctrl+W Zavře okno dokumentu
Ctrl+C Kopírovat
Ctrl+V Vložit
Ctrl+X Vyjmout
Ctrl+S Uložit dokument
Ctrl+O Otevřít dokument
Shift+Ctrl+S Uložit jako
Alt+Ctrl+S Uložit kopii
Ctrl+Alt+Shift+S Uložit pro web
Alt+Ctrl+N Vytvoří nový dokument s výchozím nastavením
Ctrl+Z Zpět
Ctrl+Shift+Z Krok zpět
Ctrl+Alt+Z Krok vpřed
Ctrl+Q Konec
Ctrl+Shift+M Přepnout do ImageReady (u CS3 zbytečné, Image Ready byl zrušen)
Ctrl+P Tisknout
Ctrl+Alt+P Volby tisku
Ctrl+Shift+P Vzhled stránky
F1 Nápověda

Vrstvy/Layers

Tyto zkratky využijete nejen v případě konečných úprav vaší práce, ale také při samotném postupu. Jejich cílem je urychlit vaši práci s vrstvami.

Klávesová zkratka Význam
Ctrl+Shift+N Nová vrstva
Ctrl+J Nová vrstva kopírováním
Ctrl+Shift+J Nová vrstva vyříznutím
Ctrl+G Seskupit s vybranou vrstvou
Ctrl+Shift+G Rozdělit skupinu
Ctrl+E Sloučit vybrané vrstvy
Ctrl+Shift+C Kopírovat sloučené
Ctrl+Shift+E Sloučit viditelné vrstvy
Ctrl+Shift+] Posunout vybranou vrstvu zcela dopředu
Ctrl+Shift+[ Posunout vybranou vrstvu zcela dozadu
Shift+Backspace Vyplnit
Alt+Backspace Vyplnit barvou v popředí
Ctrl+T Libovolná transformace
Ctrl+click na kanál v panelu Kanály Označí se kanál
Ctrl+click na vrstvu v panelu Vrstvy Označí se obsah vrstvy
Ctrl+Shift+click na vrstvu Přidání obsahu jiné vrstvy do výběru
Alt+click na masku Zobrazí se černobílá maska

Obraz/Image

Jak již název vypovídá, tyto zkratky pomáhají urychlit jakoukoli manipulaci s obrazem – Jas, kontrast a vyvážení barev.

Klávesová zkratka Význam
Ctrl+L Úrovně
Ctrl+Shift+L Automatické úrovně
Ctrl+Alt+Shift+L Automatický kontrast
Ctrl+M Křivky
Ctrl+B Vyvážení barev
Ctrl+U Sytost a odstín
Ctrl+Shift+U Odbarvit/Desa­turovat
Ctrl+I Invertovat (výběr)
Ctrl+Alt+X Oddělit/Extrahovat
Ctrl+Shift+X Zkapalnit

Výběr/Select Menu

Užitečné zejména při práci s různými nástroji pro výběr.

Klávesová zkratka Význam
Ctrl+A Vybrat vše
Ctrl+D Zruší výběr selektované plochy (deselekt)
Ctrl+Shift+D Vybrat znovu
Ctrl+Shift+I Doplněk (po invertaci výběru)
Ctrl+Alt+D Prolnout okraje
Delete Odstraní obsah výběru
Ctrl+Myš Přesune výběr
Shift+kurz. klávesy Přesune výběr o 10 obrazových bodů vybraným směrem
Ctrl+BackSpace Vyplní zvolený výběr barvou pozadí

Zobrazení/View Menu

Zkratky v této sekci slouží k manipulaci se zobrazením dokumentu a jednotlivých vrstev v něm.

Klávesová zkratka Význam
Ctrl++ Zvětší zobrazenou plochu
Ctrl+- Zmenší zobrazenou plochu
Ctrl+0 (nula) Dát na celou obrazovku
Ctrl+Alt+0 (nula) Dát na skutečnou velikost
Ctrl+Y Náhled barev CMYK
Ctrl+Shift+Y Kontrola gamutu (využívané ojediněle)
Ctrl+R Skrýt/Zobrazit pravítka
Ctrl+H Zobrazovat netištěné
Ctrl+Myš Přesune výběr
Shift+kurz. klávesy Přesune výběr o 10 obrazových bodů vybraným směrem
Ctrl+BackSpace Vyplní zvolený výběr barvou pozadí

Filtry

Zde toho není moc co pamatovat, ale spíše vědět kdy použít :) .

Klávesová zkratka Význam
Ctrl+F Pužít poslední filtr
Ctrl+Shift+F Odznačit Filtr

Nástroje/Tools

Nástroje jsou snad nejpodstatnějším prvkem ve Photoshopu. Bez nich se neobejdete, ani nic nevytvoříte – o důvod více proč se je naučit nazpaměť, alespoň částečně.

Klávesová zkratka Anglický název Český název
M Marquee Výběr
N Note Poznámky
L Lasso tool Laso
C Crop Oříznutí
B Brush tool Štětec
J Airbrush Rozprašovač
E Eraser Guma
S Clone Stamp Tool Klonovací razítko
R Blur tool Rozostření
P Pen tool Pero
H Hand tool Ručička
A Path Component Selection Výběr součístí cesty
Q Edit in standard/quick mask mode Úpravy v režimu standard/rychlá maska
X Switch f. and b. Colors Prohodit barvy pop. a poz.
V Move Přesun
W Magic lasso tool Kouzelná Hůlka
K Slice tool Rozřezání
Y History Brush Historie štětce
G Paint Bucket tool/ Gradient tool Plechovka barvy/Přechod
O Dodge tool Zesvětlení/Ztmavení
U Poly-en tool Mnohoúhelníky/Čára
I Eyedropper Kapátko
Z Zoom Lupa
F Switch screen mode Přepnutí na jiné zobrazení
D Default f and b colors Výchozí barvy pop. a poz.

Modifikátory při práci s nástroji

Některé nástroje získávají alternativní funkce pokud při nich máte stisklá určitá tlačítka.

Klávesová zkratka Význam
Shift Pravidelnost a pravoúhlost, kreslí kružnice, čtverce,…
Alt Pokud jej zmáčknete u kružnice, určí střed kružnice a slouží ke kreslení rovných čar
Mezerník Pokud jej stiskněte při výběru, můžete s výběrem posouvat
[ a ] Změnit velikost štětce

Okna/Windows

Klávesová zkratka Význam
Alt + F9 Akce/Action
F6 Barvy/Colors
F8 Informace/Info
F5 Štětce/Brushes
F7 Vrstvy/Layers
F1 Nápověda/Help

Závěr: Není nijak jednoduché „jen tak“ přejít na používání zkratek. Ve vašem zájmu byste se je však měli naučit co nejdříve, úspora času je znatelná a čím dřív vám přejdou do krve, tím více času ušetříte. S postupem času byste je stejně začali používat, pusťte se do toho tedy už teď :)

Zdrojový soubor : Není k dispozici

Komentáře k článku

Nejste přihlášeni - před odesláním příspěvku vyplňte protispamovou kontrolu níže - váš komentář bude viditelný až po schválení správcem. Pro okamžité schválení se přihlašte, nebo registrujte. Registrace nezabere déle než minutu.

 • :-D
 • 8-|
 • :-/
 • 8-)
 • :-(
 • :-O
 • =(
 • =D
 • :-)
 • <3
 • ;-)

* Povinné položky

Nahoru

Autoři: Jakub Houdek, Jakub Šimůnek, Petr Široký a příležitostní sebevrazi